The Review - November 2014

Geachte lezer,
 
Het is weer een tijdje geleden dat U via deze weg iets hoorde van Lloyd’s Register.  Er zijn nochtans veel evoluties in codeland en ook bij LR is er één en ander nieuw én vernieuwd. De hoofdlijnen vindt U in de artikelen hierachter. 
 
Deze nieuwsbrief is echter ook een hommage aan Danny Frederickx, die onlangs de lange strijd tegen zijn ziekte is verloren en is overleden. Veel van de initiatieven die we hier met U delen zijn nog door Danny gestart. 
 
De pijler waarop de dienstverlening van LR staat is het leveren van toegevoegde waarde aan klanten. We willen onze klanten helpen om succesvol te blijven, meer nog, we willen hen helpen om nog succesvoller te kunnen worden.
 
Op lokaal vlak is de start van de LR EDTC voor druk alsook het aantreden van een jongere generatie onder leiding van Pieter Swinnen een initiatief waarmee LR zijn klanten continuïteit en innovatie wenst aan te bieden. Ook op het hogere vlak is LR continu bezig met zijn diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van klanten. In die context is de geplande permanente klantenbevraging een middel om voeling te houden met wat klanten goed en te verbeteren vinden in onze dienstverlening. 
 
Ook op maatschappelijk en technologisch vlak zijn er drastische veranderingen bezig.  Ten einde ook hier waarde te brengen voor onze klanten is LR ook daar actief met oa. Fundamentele denkoefeningen rond big data en nanotechnologie. Wordt dus vervolgd.
Ik wens U alvast veel leesgenot.

Lloyd's Register   
Jan van Gentstraat 7 bus 202, 2000 Antwerpen

T  +32 3 212 16 40
E  antwerp-ind@lr.org