Lloyd's Register Polska

Man surveying metal - Inspection in your area - 634x356

Lloyd's Register dział Energy świadczy wysokiej jakości usługi inspekcyjne i certyfikacyjne dla branży przemysłowej w Polsce. 

Nasze główne biuro mieści się w Katowicach, a inspektorzy znajdują się na terenie całej Polski, aby zapewnić szybką obsługę i fachową pomoc techniczną.

Możesz polegać na naszych kompetencjach zawodowych i technicznych, aby zapewnić sobie niezależną ocenę zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm i systemów lub zgodnie ze zlecanymi planami testów kontroli użytkowników końcowych i operatorów.

Co oferujemy:

 • Wsparcie projektowe
 • Wsparcie inwestorów (inżynier projektu)
 • Certyfikację na zgodność z:
  • PED, TPED, ATEX i innych dyrektyw Komisji Europejskiej
  • ASME Boiler and Pressure Vessel Code
  • Indian Boiler Regulations (IBR 1950) i kilkanaście innych krajowych wymagań
 • Kwalifikację technologii spawania i kwalifikację spawaczy 
 • Globalne inspekcje dostawców (Inspekcje na całym świecie)
 • Offshore i inspekcje kontenerów
 • Szkolenie w zakresie przepisów i norm 
 • Konsultacje techniczne

Rodzaje naszych inspekcji:

 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Materiały
 • Kontenery
 • Osprzęt (armatura, oprzyrządowanie)
 • Urządzenia mechaniczne
 • Urządzenia elektryczne
 • Podnośniki (urządzenia dźwigowe)

Kogo obsługujemy:

 • Firmy:
  • Producentów
  • Firmy inżynieryjne, przedstawicielstwa i firmy konstrukcyjne (EPC) 
  • Operatorów 
  • Inwestorów
 • Sektory:
  • Upstream
  • Downstream
  • Energetyki jądrowej
  • Energetyki cieplnej
  • Energetyki odnawialnej
  • Budownictwa

Dlaczego Lloyd's Register Polska?

Pracujemy dla Państwa korzyści - i społeczeństwa.

Nasi inspektorzy nie wystawiają po prostu certyfikatu czy też stemplują rysunki, nasi inspektorzy przynoszą wiedzę i wysoki poziom przeszkolenia do każdej pracy, dzieląc się cały czas swoją wiedzą.


Możesz z nami współpracować w zaufaniu.

Będąc pierwszą na świecie jednostką klasyfikacyjną, naszym dziedzictwem jest kultura niezależności, odpowiedzialność, jakość usług i niezachwianie standardów. Marka Lloyd’s Register przekazuje jakość swoim klientom i zainteresowanym stronom.

Posiadamy globalny zasięg.

Dostarczamy lokalne usługi inspekcyjne, wspierane przez globalny zespół tysięcy inspektorów i inżynierów, obejmujący 186 krajów. 


Jesteśmy niezależni.

Podejmujemy decyzje wolni od nacisków komercyjnych czy politycznych. Lloyd's Register rozwija się od ponad 250. lat bez pomocy udziałowców, jako główny filar naszego zaangażowania w bezpieczniejszy świat.

Lloyd's Register  
ul. Strzelecka 7, 40-073 Katowice

+48 32 209 17 90
Katowice@lr.org