Inspiratiedag over Keur- en Zorgplicht, Aging Assets en RBI

Wanneer? 13 november 2017, 25 januari 2018, of op 27 februari 2018
Voor wie?
Gebruikers van druk apparatuur, leidingen en opslag tanks
Locatie?
BCN Utrecht, Daltonlaan 100, 3584 BJ te Utrecht
Hoe laat?
Start ochtend workshops 9:00 uur, start middag workshops 13:30 uur
Kosten?
€ 225,00 p.p.
Inschrijven?  U kunt zich inschrijven door het  formulier onderaan deze webpage in te vullen en te verzenden.

Inspiratiedag: 4 workshops en netwerkmogelijkheden, inclusief lunch
U kunt één van de inspiratiedagen kiezen die u past. Tijdens de inspiratiedag is er tussen de workshop sessies ruim gelegenheid om te netwerken met uw vakgenoten of LR professionals.

De workshops worden achter elkaar in parallelsessies verzorgd. U kunt dus deelnemen aan alle workshops! Van tevoren kunt u bepalen welke workshops voor u interessant zijn, inschrijving voor de workshops vindt plaats bij aankomst.

Aanleiding voor organisatie van een inspiratiedag
Met de komst van het Warenwet Besluit Drukapparatuur (WBDA 2016) (Besluit 229; 15 juni 2016), zijn er een aantal opvallende wijzigingen doorgevoerd voor gebruikers. Door het van kracht worden van WBDA 2016 (en de bijbehorende Regeling) bestaat de mogelijkheid dat bestaande druk- apparatuur die voorheen onder de Zorgplicht viel, nu als aangewezen drukapparatuur moet worden beschouwd.

Daarnaast dienen gebruikers ook hun Zorgplicht apparatuur te onderhouden voor veilig gebruik. In het kader hiervan heeft DCMR aangegeven extra aandacht te hebben voor verouderende installaties (zgn. 'ageing assets'). Voor het onderhoud van zowel Keur- en Zorgplichtige apparatuur als ook ageing assets zijn kosten besparende oplossingen mogelijk met het toepassen van Risk Based Inspections (RBI).

We gaan die dag met workshops in op de volgende onderwerpen:

 • De veranderingen n.a.v. het WBDA 2016 (welke apparatuur valt onder de Keurplicht - art. 40);
 • De verantwoordingen van gebruikers van Zorgplichtige apparatuur;
 • Wat wordt er bedoeld met ageing assets en waar moet een gebruiker rekening mee houden;
 • De mogelijkheden van RBI programma’s voor Keur- en Zorgplichtige apparatuur en aging assets.

Het doel van de workshops is om u bewust te maken van de invloed van de Keur- en Zorgplichtige apparatuur op het maken van onderhoudsplannen voor aging assets.
Daarnaast willen wij u informeren over de tools die Lloyds Register u biedt ter ondersteuning (zoals training, software e.d.).

De workshops worden verzorgd door LR professionals, en iedere workshop duurt een uur. Zie voor meer informatie over inhoud van de workshops en de mogelijkheid tot contact zie ook de achterzijde,

Workshop1: WBDA (2016) artikel 40
Tijdens deze workshop gaan we in op de veranderingen van het WBDA (2016).

Vragen die aan bod komen zijn:

 • Welke apparatuur valt nu onder de Keurplicht?
 • Wat moet ik doen met Zorgplicht apparatuur die Keurplichtig is?
 • Hoe zit het met wijzigingen aan mijn apparatuur?
 • Wie is de toezichthouder en wat verandert er voor u?

Workshop 2: Zorgplicht apparatuur
Naast de inspectie van Keurplichtige apparatuur, is de inspectie van Zorg plichtige apparatuur niet vrijblijvend. Dit wordt vaak onderschat of het heeft een lagere prioriteit. 

Vragen die aan bod komen zijn: 

 • Wat moet ik doen met apparatuur die valt onder de Zorgplicht? 
 • Wat houdt dat nu praktisch in? 
 • Wie is de toezichthouder en wat is de rol van DCMR

Workshop 3: Ageing Assets en het BRZO
In het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) van 2015 is aandacht voor Ageing Assets in bijlage III. 

Vragen die aan bod komen zijn: 

 • Wat zijn ageing assets? 
 • Waarom is er aandacht voor ageing assets? 
 • Hoe hangt dit samen met de Zorg- en Keurplicht 
 • Wat betekent dit voor mijn inspectieplannen?

Workshop 4: Risk Based Inspection (RBI)
RBI programma’s bieden de mogelijkheid om risico’s te gebruiken als een basis voor inspectie - en onderhoud beslissingen. 

Vragen die aan bod komen zijn: 

 • Wat is Risk Based Inspection? 
 • Hoe kan en mag ik RBI programma’s gebruiken voor mijn inspectie plannen? 
 • Wat levert een RBI aanpak op voor mijn verouderende assets

Indien het voor u niet mogelijk is om één van de inspiratiedagen bij te wonen, dan kunt u voor de door u gewenste informatie ook contact opnemen met één van onze accountmanagers.

Contact
Frank Schouten (Inspection Services)     Ton Wessels (Asset Integrity Services)
Email: frank.schouten@lr.org                   Email: ton.wessels@lr.org

Tel: 010 – 201 84 25

Date 13/11/2017 - 13/11/2017
Country Netherlands
City Utrecht
Event Inspiratiedag over Keur- en Zorgplicht, Aging Assets en RBI

Related news