Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от

BGN 1450


Вид на курса

Продължителност

5 дни

Ще научите:

 • целта на СУК и принципите за управление на качеството на ISO 9000;
 • съществените дефиниции и термини, които ще ви помогнат да интерпретирате и одитирате спрямо изискванията на ISO 9001;
 • да анализирате клаузите на ISO 9001 и да посочвате примери за доказателства, които биха демонстрирали съответствие с тези изисквания;
 • ролите и отговорностите на одитора и водещия одитор;
 • да планирате и извършвате интервю с висшето ръководство и да оценявате политиката и целите по качеството на организацията;
 • как да подготвите план за одит на място, който да установи ефективни пътища на одит през процесите и между членовете на одитния екип;
 • как да одитирате процесите за съответствие и ефективност, включително всякакви специфични цели по качеството;
 • как да се подготвите добре за извършване на одит и да съставяте процесен чеклист;
 • как да събирате обективни доказателства чрез наблюдение, интервюиране и преглед на документация;
 • как да оценявате обективно доказателствата и коректно да идентифицирате съответствие и несъответствие с изискванията;
 • как да докладвате констатациите точно спрямо изискванията на ISO 9001, да съставяте и градирате доклади за несъответствия и да оценявате предложения за коригиращи действия;
 • как да свържете вашите констатации от одита с политиката и целите на организацията и да представите общата оценка на висшето ръководство.

Вие трябва да:

 • имате познания и разбиране на ISO 9001, в най-добрия случай да сте завършили курса за Запознаване и интерпретация на ISO 9001;
 • разбирате основните принципи на функциониране на организациите и ролята на висшето ръководство;
 • да имате добри познания по ISO 9001 и да разбирате принципите за управление на качеството и концепциите: цикъла Планиране-Извършване-Проверка-Действие (PDCA) ; взаимовръзките между управление на качеството и удовлетвореността на клиентите; използваните в сферата на качеството термини и 8-те принципа по качеството изложени в ISO 9000; процесния подход; моделът на процесно ориентираната система за управление на качеството; структурата и съдържанието на ISO 9001; 
 • отделите около 2 часа за подготовка по предварителните материали, които ще ви бъдат предоставени, преди участието ви в курса.

Обучение от LR

С Lloyd's Register вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различна форма от такива на място до виртуална класна стая. Открийте повече за Ascend курсовете на LR.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор ISO 14001; OHSAS 18001;
 • Курсове за подобряване на бизнеса.

Цена:

1450 лева без ДДС на участник.

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от

BGN 1450


Продължителност

5 дни

Лице в лице

Представен от нашите лектори-експерти, които ще улеснят участието и дискусиите.

15 юни - 19 юни 2020

Банкя

 • BGN 1450 без ДДС

Ако в момента няма планирани дати за този курс, моля свържете се с нас за да заявите Вашето участие за следващ курс.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?