Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Κατάλογος υπηρεσιών

Πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση-κλειδί για την εύρεση υλικού σχετικού με τις ανάγκες σας.

Search

  • Επιλέχθηκε

    Επιλέχθηκε

    Επιλέχθηκε

Εμφανίζονται 1-10 από 11 αποτελέσματα
Τα πιο πρόσφατα

OHSAS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

OHSAS 18001 was developed to help organisations establish a healthy and safe workplace. ISO 45001 launched in March 2018 and will replace OHSAS 18001 in 2021.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
OHSAS 18001
ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ & ΑΜΥΝΑ

Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. Οικ/1348.

Στην Ελλάδα, η Lloyd’s Register διενεργεί συμπληρωματικά επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις αρχές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Το νέο Πρότυπο LR για τον GDPR.

Το Πρότυπο LR για τον GDPR χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ο οργανισμός σας πληροί τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GDPR
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ & ΑΜΥΝΑ
Τέχνες και Ψυχαγωγία

ISO 27001 Πρότυπο για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Η πιστοποίηση ISO 27001 με το Lloyd's Register δίνει στη φορέα σας τη διαβεβαίωση ότι έχετε τις διαδικασίες και τους ελέγχους που ισχύουν για την υπεράσπιση από επιθέσεις

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 27001
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ISO 14001 Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης με την Lloyd's Register σάς βοηθά να επιδείξετε τη δέσμευσή σας για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 14001
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ & ΑΜΥΝΑ

ISO 45001 Πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Το ISO 45001, το νέο διεθνές πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία που αντικαθιστά το OHSAS 18001, θα ενισχύσει την αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης OH&S.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 45001
ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ISO 22301 Πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η πιστοποίηση του συστήματός σας διαχείρισης ISO 22301 με το Lloyd's Register θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε κάποιο απροσδόκητο γεγονός.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 22301
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ & ΑΜΥΝΑ

ISO 13485 Ιατρικά Μηχανήματα

Το πρότυπο ISO 13485 είναι το διεθνές πρότυπο QMS για τις ιατρικές συσκευές και συσκευές.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 13485
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΥΓΕΙΑ & ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Επικοινωνήστε εμπεριστατωμένα και με διαφάνεια τις επιπτώσεις των πρωτοβουλιών εταιρικής βιωσιμότητας του οργανισμού σας.

Βιωσιμότητα
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ & ΑΜΥΝΑ

ISO 9001 Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η πιστοποίηση ISO 9001: 2015 από το Lloyd's Register σάς βοηθά να αποδείξετε τη δέσμευσή σας για την ικανοποίηση του πελάτη και τη συνεχή βελτίωση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 9001
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ & ΑΜΥΝΑ
Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;