Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

LR AllAssets: Софтуер за управление на ефективността на активите

Нов подход към управлението на ефективността на активите.

Превърнете риска във възможност

Digital Oil refinery
Искате ли да го видите в действие?

Общ преглед

Представете си, че можете да получите по-добра представа за бозопасността, риска и ефективността на вашите активи. Представете си, че намалявате скъпото време на престой, честотата на отказите на оборудването и оперативните си разходи. Представете си, че можете да създавате свои собствени модели, да ги валидирате чрез експерти в индустрията и да ги използвате във вашия софтуер за управление на активи. Представете си, че можете да заредите данните си за преоверка чрез едно просто влачене и пускане.

Представете си, че AllAssets на LR превръща всичко това в реалност с нов подход към управлението на ефективността на активите.

Какво предлагаме

LR AllAssets е уникална софтуерна платформа за управление на производителността на активите (APM) с доказани методки и усъвършенствани анализи, които да ви помогнат да намалите бизнес риска и да оптимизирате производителността на завода.

Предварително конфигурирани шаблони и уникален инструмент за моделиране ви позволяват лесно да конфигурирате модели за вашата собствена среда без необходимостта от софтуерно кодиране – намалява разходите и ви дава моментални анализи. Безопасно, основано на облак решение, LR AllAssets освобождава вашата работна сила от електронни таблици и позволява систематичен подход за управление на човешктие знания и най-добри практики, всички те лесно достъпни и събрани на едно място за цялата организация.

LR AllAssets ви дава гаранция за ефективността на активите, като превръщате данните от инспекцията и подръжката в анализи, така че можете да посочите риска; да повишите ефективността и надеждността на активите и съоръженията с 20%, да намалите риска от щети с 80% и да спестите разходи до 50 %.

Предимствата на LR AllAssets

Характеристики

Библиотека с данни
- Модели с предварително сертифицирани от LR препоръки
- въз основа на 250-годишния опит наLR

Моделиер
- Бързо създайте собствени модели или изберете да редактирате готовите модели на LR в съответствие с вашите условия
- Създавайте и променяйте своите собствени гъвкави йерархии на активи, рискови матрици, шаблони за проверка и отчети - без кодиране!
 - Редактирането Редактирането на AutoCAD ви позволява да маркирате чертежи с контролен пункт от системата AllAssets
- LR може да валидира и сертифицира нови модели, които изграждате, за да се гарантира, че те отговарят на нормативните изисквания, отрасловите стандарти и софтуерните практики.

Лесно внедряване
- Привеждане в съответствие със съществуващите операции (работни потоци и процеси)
- Организирайте данни от различни източници, като използвате нашите API, включително системите за управление на активи на предприятието
- Първият Cloud подход за лесно и сигурно свързване към източници на данни.

Кибер сигурност
- Осигурява спокойствие

Без черни кутии
- Отворен подход и прозрачност

Глобална експертиза в сферата на услугите
- Експертна подкрепа за осигуряване на безпроблемна интеграция или миграция

AllAssets, характеристики

Какви са предимствата?

 • Намаляване на риска и оптимизиране на бизнес операциите
 • По-прецизо намаляване на риска
 • Подобрено използване на ресурсите
 • Идентифициране на критично оборудване
 • Идентифициране на кумулативните рискове от остаряването на оборудването
 • Съсредоточаване на ограничени ресурси върху критичните активи
 • Даване на приоритет на инспекцията и управлението на риска
 • Премахване на ненужните инспекции и поддръжка
 • Намаляване на неизправностите, спиранията и оперативните разходи
 • Разширяване на поддръжката и времето за изпълнение
 • Подобряване на надеждността и наличността на активите.
 • Увеличаване времето на работа на оборудването
 • Безопасно удължаване живота на оборудването
 • По-ниски разходи за жизнения цикъл
 • Подобряване на ефективността и ефикасността на работната сила
 • Придобиване на знания и най-добри практики

Защо да изберете LR?

Като експерти по оптимизиране на целостта и поддръжката на активите, с десетилетия челен опит, ние се ангажираме да ви помогнем да надминете не само целите си за безопасност, но и оперативните и ефективни цели Ние съчетаваме нашето инженерно съвършенство с анализ на данни и цифрови решения, като помагаме на клиентите да постигнат оптимални икономии на разходи, да увеличат производството над очакванията и да удължат живота на активите, като увеличат оперативността до възможния максимум. Не разчитайте само на нашата дума, опитайте демо на LR AllAssets и се уверете сами.

 

Свържете се с нас за повече информация

Търсите индивидуална услуга или решение?

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?