Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Автомобилостроене и инженеринг

Подобрете веригата за доставки

Днес превозните средства са по-безопасни и технологично по-напреднали от всякога. Въпреки това, с развитието на технологиите възникват нови рискове, които трябва да бъдат решени чрез ефективни системи, които се фокусират върху непрекъснатото подобряване.

Aerial view of traffic in China

Независимата оценка ни помага да разчитаме, че автомобилната индустрия и машиностроенето правят живота ни по-безопасен.

В една индустрия, която произвежда високорискови продукти и услуги с висока цена в строго контролирана среда, е от решаващо значение за организациите да демонстрират своята ангажираност за спазването на изискванията за производство на превозни средства, основани на най-добрите практики в този бранш. Независимата система за управление на качеството (СУК) ни дава увереност, че превозните средства, които караме всеки ден, отговарят на най-високите спецификации и стандарти в света.

Желаете ли да разберете как можем да помогнем на Вашата организация?

Как можем да помогнем

Прилагаме нашите експертни решения и независимост, за да гарантираме цялост, надеждност и успех на всеки аспект от вашата дейност. Това помага на вашата организация да увеличи производителността, да намали оперативните разходи, да намали риска и да демонстрира съответствие с правителствените разпоредби, кодексите и стандартите, в чието разработване сме участвали.

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?