Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Автомобилни, авиационни и транспортни услуги

Стимул за вашия бизнес

Ние ви помагаме да се съсредоточите върху същественото за вашата организация, добавяйки стойност чрез правилните услуги за осигуряване.

Rocket engine
Връзка с нас

Прецизиране на веригата за доставки с гарантирано качеството. 

В строго регулираните транспортни сектори увереността демонстрира категоричен ангажимент за качество в глобалните вериги на доставки. С преразглеждането на стандартите IATF 16949, серията AS 9100 и IRIS, организациите трябва да осъществят пълен преход до септември 2018 г. и всички одити от юни 2017 г. трябва да отговарят на новите изисквания. 

Нашата гама от автомобилни, авиационни и транспортни услуги

LR работи дълго време в автомобилния, авиационния и транспортния сектор, подпомагайки разработването, формализирането и подобряването на стандартите.  Ние предлагаме пълна гама от услуги от сертифициране и обучение до персонализирани програми за осигуряване - всички те са предназначени да ви помогнат да запазите съответствие и да ползвате най-добрите практики. 

Blue

Автомобилостроене, самолетостроене и транспорт – курсове за обучение

LR предоставя курсове за обучение по много стандарти в автомобилостроенето, самолетостроенето и транспорта. Всички те са разработени за оптимизиране на вашата СУ.

Към курсовете за обучение

Желаете ли да разберете как можем да помогнем на Вашата организация?

Как можем да помогнем

Прилагаме нашите експертни решения и независимост, за да гарантираме цялост, надеждност и успех на всеки аспект от вашата дейност. Подпомагане за постигане на максимална производителност и възстановяване, намаляване на оперативните разходи, намаляване на риска и демонстриране на съответствие с правителствените разпоредби, кодекси и стандарти, много от които сме подпомогнали в разработката.

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?