Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Сигурност на информацията и Кибер сигурност

Защитени в един хипер свързан свят

Намалете излагането си на заплахи за информационна сигурност и кибератаки с услуги за осигуряване и обучение от Lloyd's Register.

Circuit board
Връзка с нас

Защитете данните и репутацията си.

Системите за управление могат да осигурят дългосрочно решение за защита на вашия бизнес, независимо дали това са данните или физическата сигурност на хората и стоките. Това ще ви даде възможност да демонстрирате, че имате систематичен подход, основан на риска, който ви дава практическо решение на вашите нужди от инфо и кибер сигурност.

Нашата гама услуги за инфо и кибер сигурност

Независимо дали търсите осигурителни услуги или обучение за подобряване на вашите системи за информационна сигурност, ние имаме опция, която ще работи за вас, независимо от размера или сектора на вашата организация.

Blue

Информационна и кибер сигурност – курсове за обучение

LR предоставя множество курсове, свързани с информационната сигурност, които ще ви помогнат във внедряването и функционирането на вашата система.

Към курсовете за обучение

Желаете ли да разберете как можем да помогнем на Вашата организация?

Как можем да помогнем

Прилагаме нашите експертни решения и независимост, за да гарантираме цялост, надеждност и успех на всеки аспект от вашата дейност. Подпомагане за постигане на максимална производителност и възстановяване, намаляване на оперативните разходи, намаляване на риска и демонстриране на съответствие с правителствените разпоредби, кодекси и стандарти, много от които сме подпомогнали в разработката.

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?