Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

ISO 27701 е първият глобален стандарт за управление на поверителността. Той е разширение на ISO 27001 и включва специфични изисквания, цели и контроли, свързани с прилагането на Система за управление на неприкосновеността на информацията (СУНИ).

ISO 27701 е важна стъпка напред към поверителността. Той надхвърля съществуващите разпоредби, като предоставя действителни насоки на организациите относно това как да действат по отношение на защитата на данните и поверителността. Това помага да се защити лична информация (PII), като същевременно дава възможност за спазване на приложимите разпоредби като GDPR.

Предимства на ISO 27701

Защитете личната информация и изградете доверие

Всички заинтересовани страни - независимо дали става дума за клиенти, служители или регулаторни органи - настояват организациите да предприемат по-добри стъпки за защита на информацията и личните данни. Сертифицирането по ISO 27701 действа като независимо и безпристрастно доказателство за одобрение, което демонстрира ангажираността на вашата организация към поверителността и най-добрите практики. Това изгражда доверие и осигурява конкурентно предимство.

Демонстрирайте законово и нормативно съответствие

Само сертифицирането по ISO 27701 не потвърждава, че дадена организация отговаря на GDPR. То обаче предоставя логична и ефективна рамка, която всяка компания би могла да използва, за да подкрепи усилията си за спазване на различни закони и разпоредби за поверителност.

Създайте по-солидна интегрирана система

За да постигне сертифициране по ISO 27701, една организация вече трябва да е сертифицирана по ISO 27001 или да приложи и двата стандарта, които след това могат да бъдат оценени чрез интегриран одит. Интегрирана система, която отговаря както на ISO 27001, така и на ISO 27701, демонстрира по-стабилна система за управление на информационната сигурност, която правилно отговаря на променящите се изисквания и очаквания около управлението на поверителността.

Сертифициране

Това обикновено е двуетапен процес, състоящ се от системна оценка и първоначална оценка, продължителността на който зависи от размера и естеството на вашата организация.

За да постигнете сертифициране по ISO 27701, вашата организация вече трябва да е сертифицирана по ISO 27001. Като алтернатива можете да внедрите едновременно ISO 27001 и ISO 27701 и ние можем да оценим вашето съответствие с двата стандарта чрез интегриран одит.

Нуждаете ли се от помощ при отношение към ISO 27701?

Ако искате да постигнете сертифициране по ISO 27701, ние можем да помогнем. Ние предлагаме набор от услуги за сертифициране по ISO 27701, предназначени да ви помогнат да демонстрирате ангажимента си към най-добрите практики за управление на поверителността.

Свържете се с нас за повече информация относно сертификацията по ISO 27701.

Защо да изберете нас?

Техническа експертиза

Нашите одитори са квалифицирани професионалисти със специфична за сектора опит в информационната сигурност и ИТ, които са съобразени с вашите бизнес нужди, осигурявайки ефективен одит на вашата система.

Трябва да оценим съответствието на вашата организация с ISO 27701, но подхождаме с отворено съзнание и признаваме потенциала на новите идеи. Този прагматичен подход гарантира положително въздействие върху вашата организация - днес и в дългосрочен план.

Помагаме на другите

Печалбата, които генерираме, финансира фондацията Lloyd’s Register, благотворителна организация, която подкрепя научни и инженерни изследвания, образование и обществен ангажимент около всичко, което правим. Всичко това ни помага да отстояваме целта, която ни движи всеки ден: Да работим заедно за по-безопасен свят.

Искате ли да научите повече за стандарта ISO 27701 за управление неприкосновеността на информацията ?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?