Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Сертификация, обучение и ресурси по ISO 45001

Научете повече за въвеждането на ISO 45001.

ISO 45001 спомага за смекчаване на риска и подобряване на ефективността на работа благодарение на по-безопасната работна среда и по-здравата работна сила.

Health and Safety
Научете повече за тази услуга

Общ преглед

Нещата се променят, това е факт. Докато различни външни фактори, които често са извън нашия контрол, могат да повлияят на нашата работа, едно нещо остава постоянно: желанието Ви Вашите служители да бъдат в безопасност.

Сертификацията по ISO 45001 може да Ви помогне да постигнете това чрез намаляване на рисковете, свързани с работното място, както и чрез предоставяне на солидна рамка за здравето, безопасността и благосъстоянието на Вашите служители – без значение какви са калибърът, секторът или географското местоположение на Вашата организация.

ISO 45001 е международният стандарт за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Нормативно изискване във все повече страни, той помага на организациите да демонстрират своята вътрешна и външна ангажираност към безопасността на работното място и да затвърдят репутацията на бизнеса си пред служители и клиенти.

В отговор на предизвикателствата, поставени от COVID-19, Международният акредитационен форум (IAF) удължи крайния срок за миграция на сертификацията по ISO 45001. Съществуващите сертификати по OHSAS 18001 вече могат да се удължат с до шест месеца. Това означава, че периодът за миграция на акредитирани сертификати от OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018 се удължава до септември 2021 г.

Предимства на ISO 45001

По-здрава и с осигурена безопасност работна сила

ISO 45001 цели да намали трудовите злополуки, като се фокусира върху създаването на култура за здраве и безопасност, при която служителите се поощряват да поемат активна роля за собствените им ЗБУТ. Това – подпомогнато от силно лидерство с видима ангажираност към ЗБУТ – помага за създаването на култура за безопасност, която води до намалено текучество на персонала, повишена мотивация и подобрен процент на задържане на служителите на работното място – а освен това осигурява и по-здравословни и по-безопасни условия на труд.

Повишаване на продуктивността в максимална степен

ISO 45001 помага на организацията Ви да разбере профилите на рисковете чрез систематичен процес, с което се поддържа здравето и безопасността на Вашата работна сила, като така се намаляват отсъствията от работа и текучеството на персонала, което пък води до повишена производителност.

Съответствие и ангажираност за върхови постижения

ISO 45001 осигурява ясна рамка за управлението на Вашите нормативни и правни задължения. Въвеждането на солидна система за управление по ЗБУТ може да помогне за вдъхването на увереност у заинтересованите страни, с което да се подобри репутацията на Вашата марка и да се осигури конкурентно предимство при подаването на оферти за поръчки и търгове.

Лесно интегриране

ISO 45001 лесно се интегрира с всички нови и преработени стандарти за системи за управление по ISO, като ISO 9001 и ISO 14001, тъй като споделя същите текстове от високо ниво и има обща с тях структура.

Нуждаете ли се от помощ по отношение на ISO 45001?

Предлагаме одит на място и дистанционен одит, GAP анализ иобучения , подходящи за организации от всякакъв размер и от всички отрасли, създадени така, че да Ви помогнат да извлечете възможно най-много от ISO 45001. Работим в сътрудничество с Вас, за да създадем най-добрите варианти за одит и обучение за Вашия бизнес.

Свържете се с нас, за да узнаете повече за сертификацията и обучението по ISO 45001.

Защо да изберете нас?

Акредитиран сертификат

Ние сме първият орган за сертифициране, получил акредитация от Службата по акредитиране на Обединеното кралство (UKAS). В лицето на Lloyd's Register Вие избирате организация, разполагаща с традиции и доказани възможности за оценяване на съответствието с ISO 45001.

Обхватът на акредитиране на Lloyd's Register обхваща всяка организация във всеки отрасъл. Това дава на нашите клиенти увереност в техническите ни възможности и способността ни за оценяване.

Експертен технически опит

Одиторите на Lloyd's Register са известни със своите експертни знания в областта; те говорят Вашия език и разбират специфичните за отрасъла рискове, свързани със ЗБР. Техническите експерти на Lloyd's Register са участвали в разработването на ISO 45001, а Мартин Котъм, директор на сектора за техническо осигуряване и качество на групата, е председател на ISO/TC 283 – техническия комитет на ISO за стандарти за системите за управление на здравето и безопасността при работа. Ето защо можете да бъдете уверени, че нашите оценители са отлично запознати с изискванията на стандарта и могат да ги споделят с Вас по време на процеса на оценяване.

Вашият бизнес помага на Lloyd's Register да бъде полезен и за други

Генерираните от нас печалби служат за финансиране на фондацията Lloyd’s Register, благотворителна организация, подкрепяща научни и инженерни изследвания, обучение и обществена ангажираност за всичко, което правим. Това ни помага да отстояваме целите, за които се борим всеки ден: Да работим заедно за един по-безопасен свят.

ISO 45001 – Въпросник за самоооценка

ISO 45001 Self-Assessment Tool

Наближавате стартовата линия?

Използвайки инструмента за самооценка на LR ще ви бъде лесно да определите препятствията за успешна миграция към ISO 45001, преди да стане много късно.

Започнете сега
Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?