Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 45001 Здраве и безопасност при работа

Подобряване ефективността на ЗБР на работното място

ISO 45001 спомага за смекчаване на риска и подобряване на ефективността на работа благодарение на по-безопасната работна среда и по-здравата работна сила.

ISO 45001
Научете повече за тази услуга

Общ преглед

С нарастването на световната търговия се появяват нови предизвикателства по отношение на здравето и безопасността, а с тях и необходимостта от международен стандарт за системите за управление на ЗБР, който да дава възможност за глобален сравнителен анализ и да повиши изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Публикуван на 12 март 2018 г., ISO 45001 има за цел да помогне на организациите да демонстрират техния ангажимент относно безопасността на работното място и да затвърдят своята бизнес репутация, както към клиентите, така и към служителите си.

Организациите, сертифицирани по OHSAS 18001 ще имат на разположение три години, за да преминат към новия стандарт, въвеждащ рамка, която може да бъде използвана по цялата верига на доставки с цел създаване на култура за здраве и безопасност, водеща до непрекъснато подобряване на ефективността на ЗБР. Новият стандарт за здраве и безопасност при работа дава възможност на организациите да приведат своите системи за управление на ЗБР в съответствие със стратегиите си или да въведат система за управление на здравето и безопасността, която да бъде концентрирана върху подобряването на процесите и ефективността на ЗБР.

 

Предимства на ISO 45001

По-здравословна и безопасна работна среда

Целта на ISO 45001:2018 е намаляване броя на смъртните случаи, свързани с работа, възлизащ на прибл. 2,78 милиона, както и трудовите злополуки без фатален изход, които са около 374 милиона годишно, според Международната организация на труда (МОТ), чрез поощряване на ангажираността на служителите за избягване на злополуки и заболявания и подобряване на работната среда.

Повишаване на продуктивността в максимална степен

Управление на профилите с нарастващ риск с помощта на систематичен процес за запазване на доброто здравословно състояние на работната сила, намаляване на периодите на преустановяване на работа и оптимизиране на дневните производствени норми.

Признат в световен мащаб

ISO 45001 вдига летвата по отношение на здравето и безопасността по време на работа, определяйки нов стандарт, който да даде на доставчиците конкурентно предимство при кандидатстване за договори в международен мащаб.

Лесно интегриране

Стандартът по ISO за здраве и безопасност при работа съответства на Приложение SL – структура на високо равнище, сходна с ISO 9001:2015 (системи за управление на качеството) и ISO 14001:2015 (системи за управление на околната среда); с помощта на по-опростени контроли на системите за управление може да бъде интегрирана по-широка "система за бизнес управление".

Нуждаете ли се от помощ по отношение на ISO 45001?

ISO 45001 е подходящ за организации с различна големина, сектор или местоположение. Ние сме наясно, че независимо дали разполагате с установена система за управление на здравето и безопасността и желаете да преминете към ISO 45001, или сте в процес на първоначално въвеждане на такава, всяка организация и нейната система за управление на ЗБР са уникални. Разполагаме с повече от 30-годишен опит в областта на обучението, анализа на пропуски, оценяването и сертифицирането. Ще работим с Вас, за да се уверим, че получавате цялата необходима подкрепа.

Защо да изберете нас?

Посветени на увереността

Ние изследваме задълбочено всеки проблем с точна аналитична прецизност; разнищваме всичко и не оставяме въпроси без отговор, за да бъдат винаги заключенията ни точни.

Експертен технически опит

Оценителите на Lloyd's Register са известни със своите експертни знания в областта; те говорят Вашия език и разбират специфичните за отрасъла рискове, свързани със ЗБР.  Техническите експерти на Lloyd's Register са участвали в разработването на ISO 45001, а Мартин Котъм, директор на сектора за техническо осигуряване и качество на групата, е председател на ISO/TC 283 – техническият комитет на ISO за стандарти за системите за управление на здравето и безопасността при работа. Ето защо можете да бъдете уверени, че нашите оценители са отлично запознати с изискванията на стандарта и могат да ги споделят с Вас по време на процеса на оценяване.

Вашият бизнес помага на Lloyd's Register да бъде полезен и за други

Генерираните от нас печалби служат за финансиране на фондацията Lloyd’s Register, благотворителна организация, подкрепяща научни и инженерни изследвания, обучение и обществена ангажираност за всичко, което правим. Всичко това ни помага да отстояваме целите, за които се борим всеки ден: Да работим заедно за един по-безопасен свят.

ISO 45001 – Въпросник за самоооценка

ISO 45001 Self-Assessment Tool

Наближавате стартовата линия?

Използвайки инструмента за самооценка на LR ще ви бъде лесно да определите препятствията за успешна миграция към ISO 45001, преди да стане много късно.

Започнете сега
Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?