Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 45001 Услуги по сертифициране

Спечелете световно признание с помощта на сертификат ISO 45001

Сертификат ISO 45001 е приложим за организации, независимо от тяхната големина, сектор или местоположение. Този стандарт въвежда рамка, която трябва да бъде спазвана в цялата верига на доставки, създавайки по-безопасна трудова култура, чиито приоритет е подобряване на работната среда.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

ISO 45001 помага на организациите да покажат, че разполагат със стабилна система за ЗБР. Това би подобрило тяхната репутация както пред клиентите, така и сред служителите им.

Анализ на пропуските

Анализирането на пропуски по ISO 45001 представлява услуга, която се ръководи от оценителя, спомагаща за съсредоточаване върху критични, високорискови или слаби елементи в системата за управление на здравето и безопасността при работа преди официалното оценяване или преминаване към новия стандарт. Независимо дали се намирате в ранните фази на въвеждане на система за управление ISO 45001 или искате само да отработите детайлите по нея, обхватът може да бъде решен от Вас.

Сертифициране и оценяване

Ние сме специализирани в предлагането на услуги в областта на съответствието на системите за управление, включително анализ на пропуските, оценяване и окончателно сертифициране, предоставяйки експертни съвети, отразяващи нуждите на индустрията. Нашият индивидуален подход се простира извън изискванията за цялостна оценка, което спомага за постигане на Вашите по-широки стратегически цели.

Интегрирано оценяване

Ако разполагате с повече от една система за управление по отношение на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и информационна сигурност, можете да се възползвате от нашите интегрирани програми за оценка и наблюдение, като спестите време и средства и в същото време намалите до минимална степен дублирането на усилията.

Услуги по осигуряване

Lloyd's Register предлага услуги по сертифициране, валидиране и проверка на съответствието при спазване на всички водещи световни стандарти и схеми, обхващащи околната среда, устойчивостта, енергийното управление, непрекъсваемост на бизнеса, кибер сигурност и др.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на Lloyd's Register, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трети страни. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?