Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Миграция от OHSAS 18001 към ISO 45001

Започнете Вашето пътешествие към миграцията още днес.

Организациите, сертифицирани по OHSAS 18001, имат срок до септември 2021 г. за миграция към ISO 45001.

Migration Services
Научете повече за тази услуга

Миграция към ISO 45001

В отговор на предизвикателствата, поставени от COVID-19, Международният акредитационен форуми (IAF) удължи срока за прехвърляне на сертификацията по ISO 45001. Съществуващите сертификати по OHSAS 18001 вече могат да се удължат с до шест месеца. Това означава, че периодът за миграция на акредитирани сертификати от OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018 е удължен до септември 2021 г.

Миграцията на Вашето одобрение по OHSAS 18001 към ISO 45001 може да изглежда твърде сложно. Но с редица услуги на място и онлайн можем да Ви улесним по пътя през процеса на миграция, като Ви помогнем да разберете стандарта, какво означава той за Вас и Вашата организация и как да се подготвите за одита – като Ви окажем подкрепата, от която се нуждаете за по-лесно пътешествие към съответствието.

Започнете Вашето пътешествие към миграцията още днес.

Обучение

Нашите курсове за обучение по ISO 45001 ще подготвят и ще развият уменията на Вашия екип по системата за управление и одиторите ѝ – като предоставят уменията, необходими за въвеждане и поддържане на Вашата система, за да отговаря на изискванията на новия стандарт.

Всички курсове се предлагат като публични курсове или могат да се пригодят, за да са подходящи за нуждите на Вашата организация. В допълнение обучението може да се предостави като електронно или в среда на виртуална класна стая.

GAP анализ

Преди миграция можете да работите с одитор на Lloyd’s Register, който да Ви помогне да идентифицирате критични или високорискови зони във Вашата система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), както и специфични слаби места.

Тази услуга може да се предостави както на място, така и дистанционно, като помага да се определи обхватът на Вашата система за управление по ISO 45001, което Ви дава гъвкавостта да се фокусирате върху области, критични за Вашите дейности.

Одит за миграция

Одитът за миграция може да се предприеме по всяко време преди срока за миграция, който понастоящем е септември 2021 г. Може да се проведе като отделен одит или да се добави към някоя планирана дейност, като надзорна визита или одит за подновяване на сертификация.

С помощта на сигурна дистанционна технология обикновено можем да предоставим одита за миграция от разстояние, но в някои случаи може да е наложително да се проведе одит на място. Вашият одитор може да обсъди наличните за Вас варианти и да Ви препоръча най-доброто решение.

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?