Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Изявление за поверителност

Lloyd’s Register приема сериозно сигурността на вашата лична информация и се ангажира да гарантира, че личната ви информация е защитена по всяко време.

Каква е целта на това Изявление за поверителност?

Целта на това Изявление за поверителност е да предостави ясно обяснение за това как събираме и използваме личната ви информация по време на вашето взаимодействие с нас, както и за вашите права във връзка с личната ви информация.

Кои са Lloyd's Register?

“Lloyd’s Register” се отнася до международна група от дружества, собственост на Lloyd’s Register Group Limited (британска компания № 08126909), която е собственост на Lloyd’s Register Foundation (британска благотворителна организация с № 1145988 и британска компания № 07905861).

Как да се свържете с Lloyd’s Register?

Ако имате някакви въпроси относно това Изявление за поверителност или използването на личните ви данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните по:

  • Електронна поща: dataprotection@lr.org;
  • Поща: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK; or
  • Телефон: +44 20 7423 1724.
Каква лична информация събира Lloyd’s Register?

Lloyd’s Register събира само основни лични данни за вас (като име, имейл адрес и основни данни за контакт - както и всяка друга информация, която сте избрали да предоставите) и само по следните начини:

  • Информация, която вие сами предоставяте чрез нашия уебсайт, в писмена форма, по телефона, на нашите събития или чрез други средства; или
  • Информация, която получаваме от вашето взаимодействие с нашите уебсайтове и/или услуги.

Ние няма да поискаме и не възнамеряваме да събираме никаква деликатна лична информация за вас.

Защо Lloyd’s Register събира лична информация?

Lloyd’s Register трябва да знае основна лична информация за вас, за да отговори на заявките, които ни отправяте, и да ви предостави информация, свързана с нашите услуги (като бюлетини, актуализации в индустрията, информация за нашите продукти и услуги, покани за събития, проучвания, пазарни изследвания, и т.н.), които вие сте се съгласили да получавате или се отнасят до продуктите или услугите на Lloyd's Register, които според нас може да ви интересуват. Ние няма да използваме личната ви информация за никакви други цели.

Lloyd’s Register събира информация за използването на нашите уебсайтове чрез „бисквитки“. Правим това, за да можем да настроим и персонализираме вашия опит и, заедно с информацията и потреблението на другите потребители, да подобрим съдържанието, оформлението и ефективността на нашите уебсайтове. Повече подробности са посочени в нашата Политика за бисквитките .

Как е защитена вашата лична информация?

Lloyd’s Register ще съхранява вашата лична информация надеждно, използвайки подходящи технически и организационни мерки и няма да разкрива вашата лична информация на никой извън собствената си група или на което и да е физическо или юридическо лице извън Обединеното кралство и/или Европейския съюз, освен ако и доколкото това е: (i) необходимите за целите, посочени в настоящото Изявление за поверителност; и ii) след като първо е проверено, че са налице съответните мерки, гарантиращи, че тази информация ще продължи да се съхранява и използва в съответствие с настоящото Изявление и с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (EU 2016/679).

За управлението на нашите уебсайтове използваме доставчици на услуги като хостинг на уебсайтове и функции за запитвания, и някои от тези доставчици обработват вашата лична информация като част от услугите, които ни предоставят. Ние ще гарантираме, че тези доставчици на услуги също ще спазват нашата политика за поверителност.

Колко дълго Lloyd’s Register пази личната информация?

Вашата лична информация ще се съхранява от Lloyd’s Register не по-дълго от разумно необходимото за целите, посочени в настоящото Известие за поверителност, освен ако законът не изисква тя да бъде пазена по-дълго.

Какви са вашите законни права?

Вие имате редица законни права, свързани с личната ви информация, включително:

  • правото на достъп и копиране на личната ви информация;
  • правото на корекция на всяка неточна или непълна лична информация;
  • правото вашата лична информация да бъде изтрита;
  • правото да ограничите или да възразите срещу това Lloyd's Register да обработва личната ви информация;
  • правото да оттеглите вашето съгласие за обработката ни по всяко време (т.е. правото да се откажете или да се отпишете от съобщенията по всяко време, или като се свържете с нас на данните, посочени в това Изявление за поверителност или като кликнете върху връзката за отписване в имейлите които получавате от нас).

Моля, свържете се с нас, ако желаете да упражните някое от вашите законни права. Ние ще отговорим на всяко упражнено от вас право в рамките на един месец от получаване на вашето искане, освен ако искането не е твърде сложно или касае значително количество данни, в който случай ще отговорим в рамките на три месеца.

Как стоят нещата с посетителите в офисите на Lloyd’s Register?

Когато посещавате някой наш офис, ние можем да събираме само основни лични данни за вас (както е посочено по-горе в това Изявление за поверителност) и само за целите на поддържането на сигурността и безопасността на обекта. При посещението на наш офис, може да бъдете помолени да се впишете и отпишете, и да получите пропуск за посетител, който да носите по време на посещението. В случай, че някой от нашите офиси се използва видеонаблюдение (CCTV), то се използва за целите на сигурността на обекта.

Как да подадете жалба?

Ако имате оплакване относно начина, по който Lloyd’s Register обработва личните ви данни, моля свържете се с длъжностното лице по защита на данните на горепосочените координати.

Имате законно право да подадете жалба до надзорен орган. За Lloyd’s Register, съответният надзорен орган е Службата на комисаря по информацията на Обединеното кралство (за подаване на жалба или сигнал, моля посетете: https://ico.org.uk/concerns).

Lloyd’s Register актуализира ли Известието за поверителност?

Lloyd’s Register може периодично да променя съдържанието на Изявлението за поверителност, без да ви уведомява за това. Периодично проверявайте Изявлението за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с най-новата версия, която ще се прилага при всяко посещение на нашите уебсайтове. Това Изявление за поверителност е актуализирано последно на 12 юни 2018 г.

 

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?