Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Изявление за поверителност

Lloyd’s Register приема сериозно сигурността на вашата лична информация и се ангажира да гарантира, че личната ви информация е защитена по всяко време.

Каква е целта на това Известие за поверителност?

Целта на това Известие за поверителност е да предостави ясно обяснение за това как събираме и използваме личната ви информация по време на вашето взаимодействие с нас, както и за вашите права във връзка с личната ви информация.

Кои са Lloyd's Register?

„Lloyd’s Register“ или „LR“ се отнася до международна група от дружества, собственост на Lloyd’s Register Group Limited (UK номер на компания 08126909), която е собственост на Lloyd’s Register Foundation (UK номер на благотворителна организация 1145988 и UK номер на компания 07905861). Включва Lloyd's Register EMEA, Lloyd's Register Asia, Lloyd's Register Group Services Limited, Lloyd's Register Americas Inc., Lloyd's Register Inspection Limited, Lloyd's Register Quality Assurance Limited и др., които обхващат основните оперативни услуги в рамките на групата LR или професионални услуги чрез бизнес операциите на LR.

Каква лична информация събира LR?

LR събира само основни лични данни за вас (като име, имейл адрес, служебен телефонен номер, вашият работодател/институция и други основни данни за контакт, както и всяка друга информация, която сте избрали да предоставите) и само по следните начини:

 • информация, която самите вие предоставяте чрез нашия уебсайт, в писмена комуникация, по телефона, на нашите събития или чрез други средства; или
 • информация, която получаваме от взаимодействието ви с нашите уебсайтове, услуги и/или социални платформи, използвани от LR;
 • LR получава данни за контакт чрез избрани трети страни.

Не изискваме и не възнамеряваме да събираме чувствителна лична информация за вас за целите на обработването на общи запитвания, кореспонденция, управление на взаимоотношенията или маркетинг.

За услугите на BOPAS LR събира лична информация за вас (като име, имейл адрес и данни за контакт (лични или служебни):

 • информация, която сами предоставяте чрез уебсайта на BOPAS и формулярите за кандидатстване, необходими за тази услуга, както и други взаимодействия, както е посочено по-горе.

За услугите за обучение на клиенти LR събира лична информация за вас (като име, имейл адрес, данни за контакт (лични или служебни), избор на курс, посещаемост, достигнато ниво на завършеност:

 • информация, която самите вие предоставяте чрез нашия портал за курсове и други взаимодействия, посочени по-горе.

За целите на маркетинга и взаимоотношенията с клиентите LR използва своите законни бизнес интереси при обработването на вашите лични данни, за да поддържа и подобрява съществуващите взаимоотношения, които има с вас и вашата организация, като това може да включва свързване с вас за обратна връзка относно нашите услуги, проучвания на текущите предложения.

Освен ако не сте предоставили съгласието си да приемате и получавате маркетингови материали от нас, LR няма да ви изпраща електронен маркетинг. Нашата маркетингова система ви дава възможност да конфигурирате предпочитанията си и да се откажете от получаването на маркетингови материали по всяко време.

Лични данни за конкретни бизнес дейности: Когато се ангажирате с различни услуги, предоставяни чрез компаниите на LR, може да се наложи да предоставите допълнителна лична информация в съответствие с изискванията на тази услуга, на регулатора на схемата за акредитация и/или разпоредбите на националния регулаторен орган, съгласно които работи LR. Подробности за обхвата на обработването на лични данни можете да намерите в Известието за бизнес поверителност, достъпно онлайн. Връзка към Известието за бизнес поверителност ще бъде предоставена чрез съответните формуляри и кореспонденция за съответната услуга или продукт.

Какви са правилата по отношение на посетителите в офисите на LR?

Когато посещавате някой наш офис, ние може да събираме само основни лични данни за вас (както е посочено по-горе в това Известие за поверителност) и само за целите на поддържането на сигурността и безопасността на обекта. При посещението на наш офис може да бъдете помолени да се впишете и отпишете, и да получите пропуск за посетител, който да носите по време на посещението. Където има видеонаблюдение (CCTV) в някой от нашите офиси, то се използва за целите на сигурността на обекта.

Защо LR събира лична информация?

LR трябва да знае основна лична информация за вас, за да отговори на запитванията, които ни отправяте (чрез нашия уебсайт и платформите на социалните медии), и да ви предостави информация, свързана с нашите услуги (като бюлетини, новини за индустрията, информация за нашите продукти и услуги, покани за събития, проучвания, пазарни изследвания и т.н.), които вие сте се съгласили да получавате (като сте отбелязали това в съответното поле за избор) или се отнасят до продукти или услуги на LR, които според нас може да ви интересуват и/или получавате понастоящем съгласно законния ни интерес да извършваме бизнес дейност.

Данните, събирани чрез взаимодействието ви с нас чрез телефон, имейл и дигитални медии (напр. LinkedIn, Go-To Webinar), могат да се използват за генериране на потенциални клиенти, управление на взаимоотношенията и обработване на запитвания за услуги/продукти.

Няма да използваме личната ви информация за никакви други цели, които не са посочени в това Известие за поверителност.

LR събира информация за използването на уебсайтовете ни от ваша страна чрез „бисквитки“. Правим това, за да можем да настроим и персонализираме използването на сайта от ваша страна и, заедно с информацията от другите потребители, да подобрим съдържанието, оформлението и функционирането на нашите уебсайтове. Повече подробности са посочени в нашата Политика за „бисквитките“ .

Как е защитена вашата лична информация?

LR ще съхранява вашата лична информация надеждно, използвайки подходящи технически и организационни мерки, и няма да я разкрива на никого извън своята група или на което и да е физическо или юридическо лице извън Обединеното кралство и/или Европейския съюз, с изключение на и в обхвата на: (i) необходимото за целите, посочени в настоящото Известие за поверителност; и ii) след като първо е проверено, че са налице съответните мерки, гарантиращи, че тази информация ще продължи да се съхранява и използва в съответствие с настоящото Известие и с Общия регламент относно защита на данните на Европейския съюз (ЕС 2016/679).

Използваме доставчици на услуги за функционирането на нашите уебсайтове, като например хостинг на уебсайтове и функционалност за обработване на запитвания, както и база данни за управление на взаимоотношенията с клиенти (SalesForce и Pardot), в чиято система LR съхранява данни. Някои от тези доставчици на услуги ще обработват вашата лична информация като част от услугите, които предоставят на LR, например услугите за обучение на клиенти чрез iLearning средата, предоставена от Seertech. Ние ще гарантираме, че тези доставчици на услуги също ще спазват това Известие за поверителност.

Колко време LR съхранява личната информация?

Вашата лична информация ще се съхранява от LR не по-дълго от разумно необходимото за целите, посочени в настоящото Известие за поверителност, освен ако законът не изисква тя да бъде пазена по-дълго. Този период на съхранение се определя от естеството на взаимодействието ви с LR, заявката ви и текущото предоставяне на услуги чрез нашия бизнес. По всяко време можете да посочите желанието си LR да не обработва вашите данни чрез опциите, с които разполагате, в Центъра за предпочитания или чрез връзката в маркетинговите съобщения.

Какви са вашите законни права?

Вие имате редица законни права, свързани с личната ви информация, включително:

 • правото на достъп и копиране на личната ви информация;
 • правото на корекция на всяка неточна или непълна лична информация;
 • правото вашата лична информация да бъде изтрита;
 • правото да ограничите или да възразите срещу това LR да обработва личната ви информация;
 • правото да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни по всяко време (т.е. правото да се откажете или да се отпишете от съобщенията по всяко време, или като се свържете с нас чрез данните, посочени в това Известие за поверителност, или като кликнете върху връзката за отписване в имейлите, които получавате от нас).

Моля, свържете се с нас, ако желаете да упражните някое от вашите законни права. Ние ще отговорим на всяко упражнено от вас право в рамките на един месец от получаване на вашето искане, освен ако искането не е твърде сложно или касае значително количество данни, като в такъв случай ще отговорим в рамките на три месеца.

Как да се свържете с LR?

Ако имате някакви въпроси относно това Известие за поверителност или използването на личните ви данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните чрез:

 • имейл: dataprotection@lr.org;
 • на адрес: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS; или
 • телефон: +44 20 7423 1724.

Как да подадете жалба?

Ако имате оплакване относно начина, по който LR обработва личните ви данни, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните към LR на горепосочените координати.

Имате законно право да подадете жалба до надзорен орган. За LR съответният надзорен орган е Службата на комисаря по информацията на Обединеното кралство (за подаване на жалба или сигнал, моля, посетете: https://ico.org.uk/concerns/).

Актуализира ли LR Известието за поверителност?

LR може периодично да променя съдържанието на Известието за поверителност, без да ви уведомява за това. Периодично проверявайте Известието за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с най-новата версия, която се прилага при всяко посещение на нашите уебсайтове. Това Известие за поверителност е актуализирано последно през януари 2021 г.

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?