Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Качество, околна среда, здраве и безопасност

Изграждаме основите на най-добрите практики

Удовлетворявайте клиентите, намалете въздействието върху околната среда и създайте по-здравословно и безопасно работно място със сертифициране на независими системи за управление.

Aerial view of roundabout in a city
Връзка с нас

Доволни клиенти, по-добро управление на риска и лесна интеграция.

Акредитираният сертификат по основните стандарти за качество, околна среда и здраве и безопасност показва на контрагентите, че имате ефективни системи за управление – превръщайки ви в привлекателен доставчик, работодател и партньор.

Спектър от услуги: качество, околна среда, здраве и безопасност

Съответствието е важен аспект от осигуряването, а нашите технически експерти превръщат оценката в мощен инструмент за управление, който подобрява и защитава производителността. Разбирайки кое е най-важно за вашата организация и контрагенти, ние ви помагаме да подобрите системата за управление и бизнеса ви чрез пълна гама от услуги за осигуряване и обучение.

Blue

Качество, околна среда, здраве и безопасност – Курсове за обучение

Нашите курсове по качество, околна среда, здраве и безопасност са разработени, както да оптимизирате вашите системи за управление, така и за вашето лично развитие.

Към курсовете за обучение

ISO 45001 – Въпросник за самоооценка

ISO 45001 Self-Assessment Tool

Наближавате стартовата линия?

Използвайки инструмента за самооценка на LR ще ви бъде лесно да определите препятствията за успешна миграция към ISO 45001, преди да стане много късно.

Започнете сега

Желаете ли да разберете как можем да помогнем на Вашата организация?

Как можем да помогнем

Прилагаме нашите експертни решения и независимост, за да гарантираме цялост, надеждност и успех на всеки аспект от вашата дейност. Подпомагане за постигане на максимална производителност и възстановяване, намаляване на оперативните разходи, намаляване на риска и демонстриране на съответствие с правителствените разпоредби, кодекси и стандарти, много от които сме подпомогнали в разработката.

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?