Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Качество, околна среда, здраве и безопасност

Изграждаме основите на най-добрите практики

Удовлетворявайте клиентите, намалете въздействието върху околната среда и създайте по-здравословно и безопасно работно място със сертифициране на независими системи за управление.

Aerial view of roundabout in a city
Връзка с нас

Доволни клиенти, по-добро управление на риска и лесна интеграция.

Акредитираният сертификат по основните стандарти за качество, околна среда и здраве и безопасност показва на контрагентите, че имате ефективни системи за управление – превръщайки ви в привлекателен доставчик, работодател и партньор.

Спектър от услуги: качество, околна среда, здраве и безопасност

Съответствието е важен аспект от осигуряването, а нашите технически експерти превръщат оценката в мощен инструмент за управление, който подобрява и защитава производителността. Разбирайки кое е най-важно за вашата организация и контрагенти, ние ви помагаме да подобрите системата за управление и бизнеса ви чрез пълна гама от услуги за осигуряване и обучение.

Blue

Качество, околна среда, здраве и безопасност – Курсове за обучение

Нашите курсове по качество, околна среда, здраве и безопасност са разработени, както да оптимизирате вашите системи за управление, така и за вашето лично развитие.

Към курсовете за обучение

Желаете ли да разберете как можем да помогнем на Вашата организация?

Как можем да помогнем

Прилагаме нашите експертни решения и независимост, за да гарантираме цялост, надеждност и успех на всеки аспект от вашата дейност. Подпомагане за постигане на максимална производителност и възстановяване, намаляване на оперативните разходи, намаляване на риска и демонстриране на съответствие с правителствените разпоредби, кодекси и стандарти, много от които сме подпомогнали в разработката.

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?