Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Изменение на климата и УСТОЙЧИВОСТ

Докажете своята ангажираност към околната среда

Организациите все повече правят връзката между екологичните резултати, социалната отговорност и финансовите резултати.

Rainforest
Връзка с нас

Основа за устойчивост

С нарастването на населението на света все повече хора ще имат нужда от достъп до образование, храна, транспорт, енергия, чиста вода и канализация. Това не само ще доведе до увеличаване на търсенето на енергия, но и ще наложи наблюдение и оптимизиране на глобалните вериги за доставки и устойчивостта на операциите.

Правителствата и предприятията от всякакъв мащаб признават, че трябва да се предприемат активни и своевременни действия. През септември 2015 г. Обединените нации приеха новите Цели за устойчиво развитие (ЦУР) за 2030 година. 17-те цели поставиха амбиция за приобщаващо и устойчиво бъдеще за всички.

Нашата гама от услуги, свързани с изменението на климата и устойчивостта

Нашата гама от услуги включва сертифициране, валидиране, верификация и обучение във всички аспекти на устойчивостта. Ние помагаме като гарантираме, че вашите системи за управление идентифицират и управляват рисковете, които изменението на климата и устойчивостта налагат, като същевременно ви помагаме да реализирате потенциални възможности.

Blue

Промени в климата и устойчивост – курсове за обучение

Lloyd’s Register предоставя курсове, свързани с промени в климата и устойчиво развитие, разработени да ви предоставят умения и сигурност при въвеждане на най-добрите практики във вашата организация.

Към курсовете за обучение

Желаете ли да разберете как можем да помогнем на Вашата организация?

Как можем да помогнем

Прилагаме нашите експертни решения и независимост, за да гарантираме цялост, надеждност и успех на всеки аспект от вашата дейност. Подпомагане за постигане на максимална производителност и възстановяване, намаляване на оперативните разходи, намаляване на риска и демонстриране на съответствие с правителствените разпоредби, кодекси и стандарти, много от които сме подпомогнали в разработката.

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?