Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Съответствие

Нашата система за управление на качеството определя политиките и целите на групата и е част от цялостната стратегия за постигане на нашата визия.

Тя осигурява рамка за управление на качеството, безопасността и здравето, околната среда и бизнес системите, чрез определяне на ефикасни работни практики и ефективен контрол. Системата за управление на групата е сертифицирана по ISO9001, ISO14001 и OHSAS18001 от BSI.

Организациите в групата са акредитирани на свой ред от Службата за акредитация на Обединеното кралство (UKAS) и други подобни национални органи по света, според тяхната дейност и предоставяните услуги.

Организациите на Lloyd’s Register са световно признати от редица национални институции и са одобрени по съответните директиви на ЕС.

LR е страна по Глобалния договор на ООН и се ангажира с десетте принципа за правата на човека, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията, които са решаващи за постигането на дългосрочна стойност.

LR гарантира, че тези принципи са залегнали в нашата бизнес стратегия, текущи дела, организационна култура, сфера на влияние и взаимоотношения с доставчиците. Етичният кодекс на Lloyd’s Register и политиката за подаване на сигнали за нередности ни помагат да гарантираме спазването на законодателството, включително изискванията, според които робството и трафикът на хора (Защита срещу съвременното робство)  не могат да съществуват в рамките на нашата дейност или верига на предлагане. Всички наши служители и изпълнители са длъжни да спазват нашата политика за борба с подкупите и корупцията.

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?