Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Здравеопазване и медицина

Осигуряване на достъп до пазара на медицински изделия

Съответствие с регулаторната рамка на сложните медицински изделия с увереност и обучение от Lloyd's Register (LR).

Healthcare and Medical
Връзка с нас

Подкрепа за внедряване на съвместими медицински устройства

Браншът на медицинските изделия навлиза в най-значимия си период на регулаторна промяна от 1990-те години. Новите регулации ще породят сложни предизвикателства за производителите и съществени промени, целящи да повишат безопасността на пациентите и да позволят въвеждането на иновативни медицински устройства.

Нашата гама от медицински услуги

Знаем, че всяка организация е уникална и разбираме, че въздействието на новите регулации за медицинските изделия ще зависи от вашия профил. Ние вникваме във вашата организация и влагаме аналитична прецизност за постигане на най-добри резултати за вас и вашите клиенти.

Blue

Медицински изделия – курсове за обучение

Lloyd’s Register предоставя множество курсове по отношение на медицинските изделия в подкрепа на вашата организация, включително ISO 13485, MDD и IVDR.

Към курсовете за обучение

Желаете ли да разберете как можем да помогнем на Вашата организация?

Как можем да помогнем

Прилагаме нашите експертни решения и независимост, за да гарантираме цялост, надеждност и успех на всеки аспект от вашата дейност. Подпомагане за постигане на максимална производителност и възстановяване, намаляване на оперативните разходи, намаляване на риска и демонстриране на съответствие с правителствените разпоредби, кодекси и стандарти, много от които сме подпомогнали в разработката.

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?