Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Нефт и газ

Уверена посока на вашия бизнес

Оптимизирайте дейностите си от проектирането до извеждането от експлоатация, от резервоара до рафинерията и извън нея.

Abstract oil and water image
Връзка с нас

Как можем да помогнем

На хоризонта изгрява надежда. Развитието на нефтената и газовата промишленост след значителния период на приспособяване налага надежден инженерингов опит и новаторски решения за постигане на Вашите оперативни и търговски цели и стратегическа визия. 

Нашите водещи експертни познания ни позволяват да намираме и споделяме решения за най-сложните ситуации, гарантирайки максимална производителност и възстановяване, ниски оперативни разходи, точни решения и ограничаване на риска.

Помагаме да проектирате, изграждате, експлоатирате и извеждате от експлоатация критични активи, изпълнявайки проекти с най-високо ниво на безопасност и ефективност. 

Прилагаме нашите експертни решения и независимост, за да гарантираме цялост, надеждност и успех на всеки аспект от вашата дейност. Максимална производителност и възстановяване, ниски оперативни разходи, ограничаване на риска и съответствие с държавните разпоредби и стандарти, разработени с наше участие.

Можете да научите повече за нашите услуги, като посетите нашия Глобален уебсайт от линковете по-долу.

Подкрепа по цялата верига на доставките

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?