Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете повече за това обучение

Този курс ви е необходим, ако...

 • искате да извършите вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните (СУБХ) спрямо изискванията на ISO 22000.
 • Вие сте вътрешен одитор или СУБХ мениджър и искате да добавите към своята достоверност с широко приета квалификация,
 • искате да удовлетворите официалните изисквания за обучение за сертифициране.

Вие ще научите...

 • основополагащите принципи и ползите от FSMS за успех на една организация,
 • предисторията, целта и предназначението на ISO 22000,
 • принципите, процесите и техниките, използвани при одити и управление на опасностите за безопасност на храните,
 • важността на хармонизирането на специфичните контроли за безопасност на храните с други общи контролни системи за управление,
 • как се прилага непрекъснато подобрение в рамките на система за управление на безопасността на храните,
 • приноса на одитите към ефективността на системата за управление,
 • ролите и отговорностите на вътрешния одитор на СУБХ,
 • за процесите и как да ги използваме за одит на ефективното прилагане на системата за управление на безопасността на храните,
 • как да се подготвите задълбочено за одит и стойността на чеклисти, базирани на процеси,
 • как да събирате обективни доказателства чрез наблюдение, интервю и преглед на документация,
 • как да свържете своите заключения от одита с политиката и целите на вашата организация, която се проверява, включително приложимите разпоредби и законодателство,
 • как да докладвате точно своите резултати в съответствие с изискванията на ISO 22000.

Обучение от LR

С Lloyd's Register вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различна форма от такива на място до виртуална класна стая. Открийте повече за Ascend курсовете на LR.

Вашето бъдещо развитие

Курсове на място

Този курс може да бъде доставен като:

 • Публичен за индивидуални участници от различни компании.
 • На място за една компания
Отразете вашия интерес

Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Ако в момента няма планирани дати за този курс, моля свържете се с нас за да заявите Вашето участие за следващ курс.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?