Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете как да извършвате вътрешни одити

Вътрешен одитор на система за управление на околната среда ISO 14001:2015

Научете повече за това обучение

Този курс ви е необходим, ако:

искате да разберете изискванията на ISO 14001 за вътрешните одити - Искате да извършвате вътрешни одити на СУОС.

Ще научите:

 • ползите за бизнеса от внедряването на СУОС и основна информация за ИСО 14001;
 • какъв е приноса на вътрешните одити на СУОС за ефективността на вашата система; Ролите и отговорностите на вътрешните одитори на СУОС;

 • как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);

 • цел, намерение и изисквания на ISO 14001;

 • как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;

 • че одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;

 • да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;

 • да докладвате точно констатациите си;

 • какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;

 • как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да:

имате основни познания за ISO 14001.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор ISO 14001;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Продължителност на курса:

2 дни.

Цена

380 лева без ДДС на участник.

Дати и места на курса

6 - 7 фев 2020

В момента няма планирани дати за този курс. Моля свържете се с нас за да заявите Вашето участие за следващ курс.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?