Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Запознайте се с изискванията на IFS

IFS Food V 6.1 (International Food Standard) - Запознаване и вътрешен одитор

Научете повече за това обучение

Този курс ви е необходим, ако:

 • искате да разберете как да разработите подходяща и ефективна системa за управление на качеството и безопасност на храните, основана на IFS;
 • се подготвяте за сертификация по IFS.

Ще научите:

 • характерни изисквания на процеса на сертификация;

 • цел, принципи и изисквания на IFS;

 • особености на системата за управление на качеството, безопасността и законността на произвежданите продукти в обхвата на IFS;

 • управление на бизнес риска;

 • управление на опасностите, основано на НАССР;

 • специфични изисквания, свързани с производствения процес;

 • важността и приложимостта на изискванията на законодателството и заинтересованите страни;

 • проблеми и решения при внедряването, поддържането и подобрението на системата за управление.

Вие трябва да:

 • имате представа от изискванията на HACCP и ISO 9001;
 • известен опит в СУБХ.

Продължителност на курса:

2 дни.

Цена:

380 лева без ДДС на участник.

В момента няма планирани дати за този курс. Моля свържете се с нас за да заявите Вашето участие за следващ курс.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?