Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

IFS Food, Ver.7 - Запознаване и вътрешен одитор

IFS Food, Ver.7 - Запознаване и вътрешен одитор

Научете повече за това обучение
Отразете вашия интерес

Цени от

€230


Вид на курса

  • Публичен
  • виртуално

Продължителност

3 дни

Този курс ви е необходим, ако:

• искате да разберете как да разработите подходяща и ефикасна системa за управление на качеството, безопасността и законността на храните, основана на IFS Food;
• се подготвяте за сертификация по IFS Food;
• искате да квалифицирате вътрешни одитори на СУБХ.

Ще научите:

• характерни изисквания на процеса на сертификация;
• цел, принципи и изисквания на IFS Food;
• особености на системата за управление на качеството, безопасността и законността на произвежданите продукти в обхвата на IFS Food;
• управление на бизнес риска;
• управление на опасностите, основано на НАССР;
• специфични изисквания, свързани с производствения процес;
• важността и приложимостта на изискванията на законодателството и заинтересованите страни;
• проблеми и решения при внедряването, поддържането и подобрението на системата за управление.

Вие трябва да:

• имате представа от изискванията на HACCP и ISO 9001;
• известен опит в СУБХ.

Продължителност на курса:

3 дни.

Обучение от LR

С Lloyd's Register вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая. Открийте повече за Ascend курсовете на LR.

Цена:

450 лева без ДДС на участник.
Отразете вашия интерес

Вид на курса

• Публичен
• Онлайн

Отразете вашия интерес

Цени от

€230


Вид на курса

  • Публичен
  • виртуално

Продължителност

3 дни

Virtual Learning

Virtual Learning Training List

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?