Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Курсове за обучение по информационна и кибер сигурност

Lloyd's Register предлага обучение по богата гама от стандарти по отношение на информационната сигурност и непрекъснатост на дейността, с цел подпомагане упражняването на контрол и въвеждане на процеси, изпълняване на вътрешни одити и препоръки за подобрение.

Намери курс

  • Избрани

    Избрани

Показване на 5 от 5 резултата
Най-подходящите

ISO 27001:2013 Вътрешен одитор.

Курс за вътрешни одитори на система за управление сигурността на информацията.

ISO 27001
Сигурност
Одитор

Вътрешен одитор на Система за Управление на Информационни Технологии.

Курс за вътрешни одитори на система за управление на информационни технологии.

Кибер
ISO 20000
Одитор

ISO 27001 Запознаване и интерпретация

Запознаване с изискванията на стандарта ISO 27001.

ISO 27001
Сигурност

Запознаване с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз

Този полудневен курс дава представа за Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR), чиято цел е да осигури по-голяма съгласуваност и защита на личните

GDPR
Сигурност

Семинар за служители за защита на данните (DPO)

Този полудневен курс дава представа за Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR), чиято цел е да осигури по-голяма съгласуваност и защита на личните

GDPR
Сигурност
Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?