Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Курсове за обучение по информационна и кибер сигурност

Lloyd's Register предлага обучение по богата гама от стандарти по отношение на информационната сигурност и непрекъснатост на дейността, с цел подпомагане упражняването на контрол и въвеждане на процеси, изпълняване на вътрешни одити и препоръки за подобрение.

Намери курс

  • Избрани

    Избрани

Показване на 6 от 6 резултата
Най-подходящите

ISO 27001:2013 Вътрешен одитор.

Цени от

BGN 380

Курс за вътрешни одитори на система за управление сигурността на информацията.


Дати и място на курса

7 - 8 юли 20, София

Продължителност

2 дни

ISO 27001:2013 Вътрешен одитор.

Основни познания по ISO 27001.

Best Seller

най-продаван курс

Цени от

BGN 50

Вид на курса

  • eLearning

Нашият едночасов курс за е-обучение по ISO 27001 ще Ви даде разбиране за структурата и изискванията на стандарта за система за управление на сигурността на информацията.


Вид на курса

  • eLearning

Дати и място на курса

Основни познания по ISO 27001

Продължителност

1 час

Основни познания по ISO 27001.

Запознаване с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз

Този полудневен курс дава представа за Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR), чиято цел е да осигури по-голяма съгласуваност и защита на личните


Семинар за служители за защита на данните (DPO)

Този полудневен курс дава представа за Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR), чиято цел е да осигури по-голяма съгласуваност и защита на личните


Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?