Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете как да извършвате вътрешни одити

Вътрешен одитор на СУК ISO 13485:2016

Научете повече за това обучение

Този курс ви е необходим, ако:

 • искате да научите най-добрите практики за извършване на ефективни вътрешни одити в съответствие с изискванията на ISO 13485 и ISO 19011;
 • искате да получите добавена стойност за вашата организация и да подобрите ефективността на СУК.

Ще научите:

 • за изискванията на ISO 13485;
 • каква е ролята на системите за управление и вътрешните одити в управлението на рисковете за бизнеса;
 • за ролите и отговорностите на вътрешния одитор;
 • как да планирате вашите одити и как да съставяте и използвате ефективни въпросници;
 • как да извършвате ефективни одити чрез използване на 6-етапния подход на LR;
 • как да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюта и извадки на документи;
 • как да оценявате констатациите и да определяте съответствие, несъответствие и ефективност;
 • как да съставяте доклади с добавена стойност и точни констатации;
 • какво означава коригиращо действие и кой отговаря за предприема не на действия;
 • как да извършвате последващ одит и как да оценявате ефективността на коригиращите действия;
 • как да се справяте със често срещаните слабости при вътрешните одити в сферата на производството на медицински изделия.

Вие трябва да:

познания за стандарта и в най-добрия случай да сте участвали в курса за Запознаване и интерпретация на ISO 13485:2016.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор ISO 13485:2016;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Продължителност на курса:

2 дни.

Цена:

380 лева без ДДС на участник.

Дати и места на курса

16 - 17 мар 2020

В момента няма планирани дати за този курс. Моля свържете се с нас за да заявите Вашето участие за следващ курс.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?