Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете повече за това обучение

Този курс ви е необходим, ако:

 • искате да научите най-добрите практики за извършване на ефективни вътрешни одити в съответствие с изискванията на ISO 13485 и ISO 19011;
 • искате да получите добавена стойност за вашата организация и да подобрите ефективността на СУК.

Ще научите:

 • за изискванията на ISO 13485;
 • каква е ролята на системите за управление и вътрешните одити в управлението на рисковете за бизнеса;
 • за ролите и отговорностите на вътрешния одитор;
 • как да планирате вашите одити и как да съставяте и използвате ефективни въпросници;
 • как да извършвате ефективни одити чрез използване на 6-етапния подход на LR;
 • как да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюта и извадки на документи;
 • как да оценявате констатациите и да определяте съответствие, несъответствие и ефективност;
 • как да съставяте доклади с добавена стойност и точни констатации;
 • какво означава коригиращо действие и кой отговаря за предприема не на действия;
 • как да извършвате последващ одит и как да оценявате ефективността на коригиращите действия;
 • как да се справяте със често срещаните слабости при вътрешните одити в сферата на производството на медицински изделия.

Вие трябва да:

познания за стандарта и в най-добрия случай да сте участвали в курса за Запознаване и интерпретация на ISO 13485:2016.

Обучение от LR

С Lloyd's Register вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различна форма от такива на място до виртуална класна стая. Открийте повече за Ascend курсовете на LR.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор ISO 13485:2016;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Цена:

380 лева без ДДС на участник.

Отразете вашия интерес

Вид на курса

 • Публичен
 • На място
Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?