Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете повече за това обучение

Този курс ви е необходим, ако:

 • искате да станете вътрешен одитор на система за управление на ИТ;
 • вие сте опитен одитор и искате да разширите своите познания и роля в областта на информационните технологии;
 • вие сте специалист по IT и търсите обучение за одиторски умения.

Ще научите:

 • какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на вашата система за управление на ИТ;
 • ролите и отговорностите на вътрешните одитори по СУИТ;
 • как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти) ;
 • целта, предназначението и основните изисквания на ISO 20000;
 • как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • как одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • да докладвате точно констатациите си;
 • какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да:

 • имате основни познания по ISO 20000 и/или IT;

Обучение от LR

С Lloyd's Register вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различна форма от такива на място до виртуална класна стая. Открийте повече за Ascend курсовете на LR.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор по ISO 20000;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Продължителност на курса:

2 дни.

Цена:

380 лева без ДДС на участник.

Отразете вашия интерес

Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Ако в момента няма планирани дати за този курс, моля свържете се с нас за да заявите Вашето участие за следващ курс.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?