Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от

BGN 380


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

2 дни

Този курс ви е необходим, ако:

 • искате да станете вътрешен одитор на система за управление сигурността на информацията;
 • отговаряте за управлението и контрола на система за вътрешни одити по СУСИ.

Ще научите:

 • какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на вашата система за управление сигурността на информацията;
 • ролите и отговорностите на вътрешните одитори по СУСИ;
 • как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
 • целта, предназначението и основните изисквания на ISO 27001:2013;
 • как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • как одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • да докладвате точно констатациите си;
 • какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да:

имате основни познания по ISO 27001.

Обучение от LR

С Lloyd's Register вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различна форма от такива на място до виртуална класна стая. Открийте повече за Ascend курсовете на LR.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор ISO 27001;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Цена:

380 лева без ДДС на участник.

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от

BGN 380


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

2 дни

Лице в лице

Представен от нашите лектори-експерти, които ще улеснят участието и дискусиите.

13 окт - 14 окт 2021

София

 • BGN 380 без ДДС
Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?