Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете как да извършвате вътрешни одити

Вътрешен одитор на Система за Управление Сигурността на Информацията - ISO 27001

Научете повече за това обучение

Този курс ви е необходим, ако:

 • искате да станете вътрешен одитор на система за управление сигурността на информацията;
 • отговаряте за управлението и контрола на система за вътрешни одити по СУСИ.

Ще научите:

 • какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на вашата система за управление сигурността на информацията;
 • ролите и отговорностите на вътрешните одитори по СУСИ;
 • как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
 • целта, предназначението и основните изисквания на ISO 27001:2013;
 • как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • как одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • да докладвате точно констатациите си;
 • какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да:

имате основни познания по ISO 27001.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор ISO 27001;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Продължителност на курса:

2 дни.

Цена:

380 лева без ДДС на участник.

В момента няма планирани дати за този курс. Моля свържете се с нас за да заявите Вашето участие за следващ курс.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?