Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете повече за това обучение

Този курс Ви е необходим, ако

  • Желаете да научите повече за Системите за управление сигурността на информацията /СУСИ/;
  • Вашата организация желае да бъде сертифицирана по ISO/IEC27001;
  • желаете да се регистрирате в IRCA като вътрешен СУСИ одитор;

Ще научитe

  • Предназначението и ползите от СУСИ;

  • целите и предназначението на двата стандарта ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002;

  • процесите и дейностите свързани с изграждането, внедряването, функционирането, наблюдението, прегледа и подобряването на СУСИ;

  • развитието на инфраструктурата, свързана с информационната сигурност;

  • необходимите изисквания за сертификация по ISO/IEC 27001;

Вие Трябва да

познавате видовете данни поддържани от вашата организация и използваните методи за тяхното съхранение и обработване;

Обучение от LR

С Lloyd's Register вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различна форма от такива на място до виртуална класна стая. Открийте повече за Ascend курсовете на LR.

Следващи курсове

Продължителност на курса

1 ден.

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

150 лева без ДДС на участник.

Отразете вашия интерес

Вид на курса

  • Публичен
  • На място

Ако в момента няма планирани дати за този курс, моля свържете се с нас за да заявите Вашето участие за следващ курс.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?