Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете как да извършвате вътрешни одити

Вътрешен одитор на СУБЗУТ - ISO 45001

Научете повече за това обучение

Този курс ви е необходим, ако:

 • искате да станете вътрешен одитор на система за управление на безопасни и здравословни условия на труд (СУБЗУТ) по ISO 45001;
 • отговаряте за управлението и контрола на системата за вътрешни одити по СУБЗУТ.

Ще научите:

 • каква е ползата от внедряване на СУБЗУТ;
 • какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на Вашата система;
 • за ролите и отговорностите на вътрешните одитори по СУБЗУТ;
 • как да подберете подходящи методи за одитиране на опасностите и рисковете в СУБЗУТ във Вашата организация;
 • как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
 • за целта, предназначението и основните изисквания на ISO 45001;
 • как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря наопределените изисквания;
 • какви са поведенческите фактори, влияещи на СУБЗУТ;
 • как одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;  
 • да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • да докладвате точно констатациите си;
 • какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;  
 • как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да:

имате основни познания по ISO 45001.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор ISO 45001;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Продължителност на курса:

 2 дни.

Цена:

380 лева без ДДС на участник.

Дати и места на курса

24 - 25 фев 2020

19 - 20 мар 2020

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?