Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Практически курс за одитори с опит - ISO 9001

Практически курс за одитори с опит - ISO 9001

Ascend
Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от

BGN 120


Вид на курса

  • Публичен
  • виртуално

Продължителност

1 ден

Този курс ви е необходим, ако:

• искате да подобрите техниките и уменията за провеждане на вътрешен одит на СУК съгласно ISO 9001, включително в онлайн среда.

Ще научите:

• Цикълът на одит - какъв е приносът на вътрешните одити на СУК за ефективността на вашата система за управление;
• ще си припомните ролите и отговорностите на вътрешните одитори на СУК;
• как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
• как да търсите съответствие дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
• как да търсите ефективност на вашата система за управление;
• как да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи в онлайн среда;
• как да докладвате точно несъответствията си – начин на формулиране;
• какво е корекция и коригиращо действие и кой трябва да го извърши при вътрешните одити;
• как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да:

• познавате изискванията на ISO 9001
• имате опит в извършването на вътрешен одит

Продължителност на курса:

1 ден.

Обучение от LR

С Lloyd's Register вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая. Открийте повече за Ascend курсовете на LR.

Цена:

120 лева без ДДС на участник.
Отразете вашия интерес

Вид на курса

• Публичен
• Онлайн

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от

BGN 120


Вид на курса

  • Публичен
  • виртуално

Продължителност

1 ден

Virtual Learning

Virtual Learning Training List

21 сеп 2021

Онлайн

  • BGN 120 без ДДС

11 ное 2021

Онлайн

  • BGN 120 без ДДС
Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?