Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете как да извършвате вътрешни одити

Вътрешен одитор на СУК ISO 9001:2015

CQI & IRCA certified training course number: 17958

Научете повече за това обучение

Ще научите:

 • какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на вашата система;
 • ролите и отговорностите на вътрешните одитори;
 • как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
 • как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • че одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • да докладвате точно констатациите си;
 • какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Трябва да:

имате познания и разбиране на ISO 9001, в най-добрия случай да сте завършили курса за Запознаване и интерпретация на ISO 9001.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор ISO 9001;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Продължителност на курса:

2 дни.

Цена:

380 лева без ДДС на участник.

Дати и места на курса

12 - 13 фев 2020

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?