Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете повече за това обучение

Имате нужда от този курс, ако ...

 • се занимавате се с корпоративно управление, управление на риска или информационна сигурност.
 • Вашите отговорности включват осигуряване на постоянната наличност на продуктите и / или услугите на вашата организация.
 • искате да разберете как може да се развие управлението на качеството в бъдеще.
 • искате да разберете как една система за управление на непрекъснатостта на бизнеса (BCMS) може да помогне за постигане на бизнес целите
  Вашата организация планира да получи сертификат по ISO 22301: 2012.

Ще научите за...

 • Ролята на ISO 22301: 2012 за приноса към организационната и обществена сигурност и ползите за бизнеса от управлението на непрекъснатостта на бизнеса (BCM).
 • Изискванията на ISO 22301: 2012 и как се отнасят към ключовите компоненти на ефективната система за управление на непрекъснатостта на бизнеса.
 • Как могат да се интегрират със съществуваща система за управление.
 • Основите на анализа на въздействието върху бизнеса и принципите за оценка на риска в рамките на организационната устойчивост.
 • Изискванията за планиране и оперативен контрол за посрещане и управление на способността на организацията да управлява разрушителни инциденти.
 • Изискванията за управление на инциденти и разработване на планове за приемственост.
 • Ключови компоненти, свързани с мониторинга и прегледа на ефективността на BCMS като упражнения и тестове и вътрешен одит.

Продължителност на курса

Един ден за класната стая и виртуален курс. За електронното дистанционно обучение е предвидено средното време за учене да е между 3-5 часа. Времето за дистанционно самообучение може да варира в зависимост от редица фактори, включително; текущото разбиране на делегатите за темата, учебната среда и стила на обучение.

Такса

160 лв.

Обучение от LR

С Lloyd's Register вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различна форма от такива на място до виртуална класна стая. Открийте повече за Ascend курсовете на LR.

Отразете вашия интерес

Вид на курса

 • виртуално

Ако в момента няма планирани дати за този курс, моля свържете се с нас за да заявите Вашето участие за следващ курс.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?