Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Услуги по сертифициране

Съответствие? Подплатено с увереност

Ние Ви помагаме да придобиете и запазите лиценз за дейност.

Close up of auto-production in factory

Започнахме през 1760 г. като дружество за морска класификация.

Днес ние сме един от водещите в света доставчици на професионални услуги с инженерингова и технологична насоченост – подобряване на безопасността и повишаване на ефективността на критичните инфраструктури за клиенти в над 75 страни по света. Оперирайки както на световно равнище, така и с местни експерти, ние разполагаме с акредитация да удостоверяваме, че предлаганите от Вас продукти и услуги отговарят на повече от 700 външни и вътрешни стандарти, схеми, правила, кодекси и директиви.

Обещанието на Lloyd's Register

Нашата независимост е гаранция за надеждни, безпристрастни и информирани съвети, на които можете да се доверите, без компромис, без предразсъдъци.

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?