Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Уебинар: Възникващите трендове, които оформят бъдещето на Устойчивостт

Основна информация

22 юни 2021

  • Локация Уебинарът е на английски
  • Място на провеждане На линия
 

Дата: 22 юни 2021 в 18:00 ч. (UTC+1)

Екологичните, социалните и управленски  (ЕСУ) теми са тук, за да останат и трендовете показват, че организациите развиват своят подход  отвъд управлението на въглерода като включват приобщаването на широк набор от ЕСУ практики.

Този импулс ще продължи да се разраства по света, затова попитахме група LR експерти по устойчивост от различни части на света, да ни  разкрият възникващите ЕСУ трендове, които ще оформят дневния ред за устойчивост, включително:

  • Продължаване отвъд управлението на въглерода към интергрирани ЕСУ политики
  • Повишане на фирмено поставените цели за постигане на Абсолютната нула/Въглеродна неутралност/Нет нула
  • По-голям фокус върху веригата на доставки и емисии 3-та група
  • Дигиталната технология, как тя се прилага към докладването по ЕСУ

Водещи:

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?