Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Строителство

Изграждане на доверие в строителството

Ние помагаме на компаниите да внедряват иновативни методи за строителство от ново поколение.

Crane workers communicating
Връзка с нас

От сферата на дигиталното строителство до много реална жилищна криза, ние помагаме на индустрията да се развива.

Навлизането на новите технологии често налага оценка от трета страна. Видяхме тази нужда в строителството и сега използваме нашия дългогодишен опит за оценки на системите и продуктите, за да помогнем на бранша.

Нашата водеща Акредитация на информационно моделиране на ниво 2 (EN), цели да подпомага строителните фирми да осигурят ефективност и безопасност на своите клиенти.

Желаете ли да разберете как можем да помогнем на Вашата организация?

Как можем да помогнем

Прилагаме нашите експертни решения и независимост, за да гарантираме цялост, надеждност и успех на всеки аспект от вашата дейност. Подпомагане за постигане на максимална производителност и възстановяване, намаляване на оперативните разходи, намаляване на риска и демонстриране на съответствие с правителствените разпоредби, кодекси и стандарти, много от които сме подпомогнали в разработката.

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?