Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Program AllAssets společnosti LR: Software na řízení výkonnosti zařízení

Nový přístup k řízení výkonnosti zařízení.

Přetváří rizika v příležitosti

Digital Oil refinery
Chcete jej vidět v činnosti?

Přehled

Představte si, že byste mohli mít lepší přehled o bezpečnosti, rizicích a výkonnosti Vašich zařízení. Představte si, že byste mohli omezit nákladné prostoje a snížit poruchovost zařízení a provozní náklady. Představte si, že byste mohli vytvářet vlastní modely, nechat je validovat oborovými specialisty a použít je ve Vašem softwaru na řízení výkonnosti zařízení. Představte si, že byste mohli nahrávat své údaje prostým přetažením myši.

Už si představovat nemusíte, to vše nyní umožňuje program AllAssets společnosti LR – nový přístup k řízení výkonnosti zařízení.

Co nabízíme

Program AllAssets společnosti LR je jedinečnou softwarovou platformou na řízení výkonnosti zařízení využívající prověřenou metodiku a pokročilou analýzu, která Vám pomůže omezit provozní rizika a optimalizovat výkonnost zařízení.

Přednastavené šablony a jedinečný nástroj na tvorbu modelů Vám umožní snadnou konfiguraci modelů pro Vaše vlastní prostředí bez potřeby programování – díky tomu dosáhnete snížení nákladů a získáte rychleji přehled. Program AllAssets společnosti LR je bezpečné cloudové řešení, které dále snižuje zátěž Vaší pracovní síly a umožňuje systematický přístup k získávání znalostí a osvojování osvědčených postupů – vše na jednom místě a přístupné odkudkoliv napříč organizací.

Program AllAssets společnosti LR vám umožňuje zajistit výkonnost zařízení prostřednictvím využití údajů z kontrol a údržby, které vám umožní odhalit rizika, zvýšit výkonnost a spolehlivost zařízení až o 20 %, snížit riziko selhání až o 80 % a dosáhnout úspor až 50 %.

Přínosy programu AllAssets společnosti LR

Funkce

Datová knihovna
- Přednastavené modely s doporučeními certifikovanými společností LR
– postaveno na 250 letech zkušeností společnosti LR v oblasti řízení rizik

Tvorba modelů
- Umožňuje rychlou tvorbu vlastních modelů nebo možnost přizpůsobení základních modelů vytvořených společností LR podmínkám Vašich zařízení
- Umožňuje tvorbu a úpravy vlastních flexibilních hierarchií zařízení, rizikových matric, kontrolních šablon a zpráv – bez potřeby programování!
 - AutoCAD úpravy umožňují doplnit výkresy o kontrolní body ze systému AllAssets
- Společnost LR může validovat a certifikovat vaše nově vytvořené modely pro zajištění souladu s předpisy, průmyslovými normami a softwarovými postupy

Snadná integrace
- Integrace do stávajících provozů (pracovních postupů a procesů)
- Organizace dat z různých zdrojů pomocí našich rozhraní API, včetně Vašich systémů managementu podnikových zařízení
- Přístup založený na cloudu umožňuje snadné a bezpečné připojení k datovým zdrojům.

Kybernetická bezpečnost
- Přinese vám klid v duši

Žádné tajnosti
- Otevřený přístup a transparentnost

Zkušenosti s globálními službami
- Odborná podpora napomáhá snadné integraci a přechodu

Funkce programu AllAssets

Jaké nabízí přínosy?

 • Omezení rizik a optimalizace podnikových provozů
 • Přesnější odstraňování rizik
 • Lepší využití zdrojů
 • Identifikace kritických zařízení
 • Identifikace kumulativních rizik stárnoucích zařízení
 • Soustředění omezených zdrojů na kritická zařízení
 • Stanovení priorit kontrol a údržby na rizikové oblasti
 • Eliminace nepotřebných kontrol a údržbových činností
 • Omezení poruchovosti, prostojů a provozních nákladů
 • Prodloužení intervalů údržby
 • Zvýšení spolehlivosti zařízení
 • Zvýšení provozuschopnosti zařízení
 • Bezpečné zvýšení životnosti zařízení
 • Snížení celkových nákladů na životní cyklus zařízení
 • Zvýšení efektivity využití pracovní síly
 • Získání poznatků a znalostí osvědčených postupů

Proč si zvolit společnost LR?

Coby experti v oblasti optimalizace integrity a údržby zařízení s dekádami prověřeným záznamem se snažíme pomoci zákazníkům překračovat nejen bezpečnostní, ale i provozní a výkonnostní cíle. Kombinujeme naše strojírenské znalosti, získaná data a digitální řešení a pomáháme tak klientům dosáhnout nepředstavitelných úspor nákladů, zvýšit produkci nad veškerá očekávání a prodloužit životnost a maximalizovat provozuschopnost zařízení za hranice překračující zdánlivé možnosti. Nespoléhejte se jen na naše tvrzení – vyžádejte si demo verzi programu AllAssets společnosti LR a přesvědčte se sami.

 

Spojte se s námi a my vám poskytneme více informací

Hledáte služby a řešení na míru?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?