Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

EU Emissions Trading Scheme (EU ETS)

Snižte své emise skleníkových plynů.

Verifikace dle evropského systému emisního obchodování (EU ETS) ukazuje Vaši neustálou snahu o snižování emisí uhlíku.

Offshore Wind Farm
Zjistěte více o této službě

Co je to EU ETS?

Systém EU ETS zahrnuje alokace a obchodování s povolenkami na emise uhlíkových plynů v rámci Evropské unie, s maximy stanovovanými jednotlivými členskými státy. Povolenky jsou poté přidělovány jednotlivým zařízením podle schématu.

3. fáze systému EU ETS byla zavedena v roce 2013 a bude v platnosti do 31. prosince 2020. Zahrnuje metodiku harmonizovaného přidělování povolenek, další zdroje skleníkových plynů a emisí. 3. fáze systému EU ETS vyžaduje, aby všechna příslušná zařízení vytvářela roční výkaz emisí, který vyžaduje každoroční odeslání nezávislé ověřovací zprávy příslušnému regulačnímu orgánu v období od 28. února do posledního dne měsíce března (termín závisí na členském státu, ve kterém se zařízení provozuje). Zpráva potvrzuje emise za předchozí kalendářní rok; s povolenkami odpovídajícími ověřeným emisím následně vyřazeným.

Roční ověřování EU ETS3

Roční verifikace EU ETS od společnosti LR nabízí komplexní, opakovatelný mechanismus pro stanovení množství, monitorování a vykazování ročních emisí skleníkových plynů.

Společnosti LR podporuje všechny druhy provozovatelů zařízení, kteří potřebují splnit regulační požadavky 3. fáze EU ETS, včetně provozovatelů v chemickém, sklářském, metalurgickém, papírenském a rafinérském průmyslu a provozovatelů s tepelným příkonem vyšším než 20 MW.

Podle systému EU ETS3 musí operátoři předložit roční zprávu o emisích skleníkových plynů, kterou musí ověřit akreditovaný orgán do 31. března následujícího roku. Po ověření operátoři vyřadí odpovídající množství povolenek do 30. dubna příslušného roku.

EU ETS3 - Verifikace výchozího bodu

Verifikace výchozího bodu EU ETS3 od společnosti LR pomáhá organizacím splnit limity evropských nařízení prostřednictvím komplexního, opakovatelného mechanismu stanovení, monitorování a vykazování roční produkce emisí skleníkových plynů.

Povolenky na emise byly původně založeny na výchozím bodu (2005–2008; nebo volitelně 2009–2010), který vyžadoval ověření akreditovaným verifikačním orgánem do června 2011. Během 3. fáze (2013–2020) budou noví účastníci a provozovatelé provádějící změnu, sloučení nebo rozdělení jmenovitého výkonu spadat do rozsahu „Noví účastníci a Zrušení“. To znamená, že musí nechat provést ověření výchozího bodu akreditovaným orgánem.

Podle tohoto požadavku musí provozovatelé nechat volné alokace povolenek na emise ověřit akreditovaným orgánem do 12 měsíců od zahájení normálního provozu. Tento požadavek odkazuje na ověřený a schválený první den pokračujícího 90denního období, během kterého zařízení pracuje alespoň na 40 % jmenovitého výkonu, na který je zařízení dimenzováno.

Výhody systému EU ETS

Důvěra zainteresovaných stran

Verifikací dle EU ETS prokazujete, že Vaše organizace splňuje cíle v oblasti emisí skleníkových plynů.

Snížit náklady

Můžete těžit z prodeje případných přebytků kreditu, které Vaše organizace již nepotřebuje.

Minimalizace rizik

V rámci fázové verifikace identifikujete nedostatky oproti požadavkům EU ETS, a to Vám pomůže minimalizovat riziko spojené s nesplněním požadavků.

Potřebujete pomoci s EU ETS?

Ať už se Vaše organizace setkává se systémem EU ETS poprvé, nebo přecházíte z fáze 2, nezávislá verifikace od společnosti LR Vám může pomoci splnit povinné požadavky na vykazování. Společnost LR poskytuje výroční verifikace, nové žádost a ukončení účastníků, jejich a odůvodnění a rozdílovou analýzu na 3.fázi (Phase III).

Byli jsme jedním z prvních verifikačních orgánů, který získal akreditaci pro systém EU ETS. Naše dvoufázová verifikace nám umožňuje minimalizovat Vaše riziko nesplění požadavků EU ETS a současně zkracuje omezení Vašich provozů.

Proč s námi spolupracovat?

Odborné znalosti

Ověřovatelé společnosti LR jsou odborníci na systémy managementu, kvalifikovaní ve všech aspektech ověřování emisí, což zaručuje provedení komplexního auditu Vašich provozů.

Bezkonkurenční zkušenosti

Auditujeme a verifikujeme významné klienty v oblastech odpadového hospodářství, technických služeb, metalurgie, těžby ropy a plynu, jaderné energetiky a státní správy. Máme hluboké znalosti, které dokážeme využít v přímý prospěch Vaší organizace.

Váš podnik pomáhá společnosti LR pomáhat ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci Lloyd’s Register Foundation, charitativní fond podporující vědecký a technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. To všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: Společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LR, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Zjistěte více o této službě

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?