Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Formulář pro oznámení stažení výrobku z trhu.

Formulář pro oznámení stažení výrobku z trhu.

Zde můžete zaregistrovat informace o stahování vašeho výrobku z trhu

Zaevidujte veřejné stažení z trhu vašeho výrobku

K oznámení stažení z trhu můžete použít naše webové stránky. V případě, že vaše společnost stahuje výrobek z trhu, je u řady standardů povinnost informovat o tom i certifikační organizaci.

Co je to veřejné stažení výrobku z trhu?

Veřejné stažení výrobku z trhu je stažení vašich výrobků, které byly dodány na trh. Toto opatření se provádí v např. případě, kdy by v souvislosti s použitím vašeho výrobku mohla vzniknout nebezpečná situace. Toto oznámení se vztahuje ke stažení výrobku z trhu.
Stažení výrobku z trhu: je jakékoliv opatření zaměřené na dosažení návratu nebezpečného nebo potenciálně nebezpečného výrobku, který již byl dodán nebo byl zpřístupněn výrobcem nebo distributorem spotřebitelům.
Zadržení výrobku: je jakékoliv opatření zaměřené k zabránění v distribuci, vystavování a nabízení výrobku, který je nebezpečný pro spotřebitele.

Proč a kdy oznamovat stažení z trhu Lloyd's Register?

Certifikované organizace v potravinářském sektoru mají povinnost v souladu s požadavky různých certifikačních standardů oznamovat certifikačnímu orgánu stažení výrobku z trhu, pokud se jedná o výrobky nebezpečné pro spotřebitele. V případě standardu IFS se požaduje oznamovat i zadržení výrobku. Také v jiných odvětvích může být povinné nebo žádoucí oznámit stažení výrobku z trhu své certifikační organizaci (Lloyd's Register). S přihlédnutím k požadavkům standardu a legislativy oznamujte svoje stažení výrobku z trhu co nejdříve. Kromě tohoto oznámení musíte informovat příslušné orgány státní správy. V případě stažení / zadržení výrobku musíte také informovat další články v dodavatelském řetězci.

Jak oznamovat?

Lloyd's Register má na svých webových stránkách speciální oznamovací formulář (viz. níže). To vám umožní rychle nahlásit vaše stažení z trhu. Vaše oznámení bude odevzdáno příslušnému auditorovi, který vás bude kontaktovat. Lloyd's Register není zodpovědný za provedení stažení z trhu. Vyplňte prosím tento formulář v anglickém jazyce včetně stručného popisu stažení z trhu.

Co udělá Lloyd's Register s vaším oznámením?

Na základě vašeho oznámení o stažení z trhu Lloyd's Register zváží, zda je nutné provést další kroky. V závislosti na podstatě problému bude celá situace posouzena auditorem. Auditor posoudí, jestli jsou zavedena všechna nezbytná opatření a zda stažení není výsledkem selhání systému managementu. Lloyd's Register dále posoudí, jestli bylo stažení z trhu provedeno v souladu s vašimi postupy a systémy a zda byla přijatá opatření efektivně zavedena.

Pro ohlášení stahování vašeho výrobku použijte prosím následující formulář. Tyto formuláře jsou shromažďovány a zpracovávány celosvětově, proto je prosím vyplňte v angličtině. Děkujeme Vám!

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?