Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 14001 Systémy environmentálního managementu

Zvyšte svou environmentální výkonnost.

ISO 14001 vyzývá organizace k aktivnímu řízení svého environmentálního dopadu prostřednictvím závazku k prevenci znečišťování, shodě s platnou legislativou a neustálému zlepšování.

Recycling Bin

Přehled

Certifikace systémů environmentálního managementu dle ISO 14001 pomáhá organizacím prokázat svůj neustálý závazek ke zvyšování environmentální výkonnosti. Norma prošla rozsáhlou revizí, aby bylo zajištěno, že její cíle a účely podporují měnící se potřeby dnešního světa, a aby odrážela stále složitější prostředí, ve kterém organizace působí.

ISO 14001:2015 klade důraz na aktivní zvyšování environmentální výkonnosti a zahrnuje environmentální management do strategických plánů organizací.  Standard je vhodný pro organizace všech velikostí a ve všech odvětvích.

Přínosy ISO 14001

Shoda s požadavky environmentální legislativy

Certifikace dle ISO 14001 Vám může pomoci zajistit shodu s platnými legislativními požadavky prostřednictvím systematického přístupu k řešení požadavků stávající i budoucí legislativy.

Lepší řízení environmentálních rizik

ISO 14001 může pomoci řídit a zvyšovat výkonnost v klíčových metrických oblastech, jako je snižování spotřeby energie a množství odpadu, zvyšování míry recyklace a snižování nákladů na suroviny a spotřební materiál.  To také omezuje potřebu reaktivních strategií jako nápravných opatření a vedení sporů,  které mohou vést k poškození reputace a soudním řízením.

Vyšší důvěryhodnost

Nezávislé posouzení Vaší organizace dle ISO 14001:2015 zvyšuje Vaši důvěryhodnost a poskytuje konkurenční výhodu při účasti v tendrech mezi necertifikovanými společnostmi.

Řízení rizik

Certifikace dle ISO 14001:2015 Vám může pomoci prokázat, že řídíte environmentální rizika a neustále se zlepšujete při dosahování specifických cílů.

Snížení nákladů

ISO 14001 podporuje neustálé zlepšování s ohledem na environmentální cíle, a může tak pomoci zefektivnit využívání surovin a zvýšit výkonnost a tím dosáhnout nižších nákladů.

Snadná integrace

ISO 14001:2015 sdílí společný rámec systému managementu s dalšími standardy pro systémy řízení jako ISO 9001 a ISO 45001, což umožňuje snadnou integraci do Vašich systémů managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Potřebujete pomoci s ISO 14001?

Zajímáte-li se o získání certifikace dle ISO 14001, můžeme Vám pomoci. Společnost Lloyd's Register (LR) poskytuje akraditovanou certifikaci UKAS, školení a rozdílovou analýzu v oblasti ISO 14001,, které umožňují splnit požadavky mezinárodního standardu pro systémy environmentálního managementu.

Zaměšřujeme se na shodu systémů managementu s požadavky, s podporou odborných rad zacílených na vyhovění požadavkům Vašeho odvětví. Naší snahou je každý problém důkladně a s analytickou přesností prozkoumat a vytvořit přesné závěry.

Proč s námi spolupracovat?

Zkušenosti

Společnost LR se více než 25 let podílí na vývoji standardů, auditů a certifikací systémů environmentálního managementu.

Odborné znalosti

Techničtí odborníci společnosti LR byli součástí technické komise organizace ISO, která vytvářela standard ISO 14001:2015, a mohou Vám poskytnout poznatky z první ruky o požadavcích standardu a logice na jejich pozadí. Naši auditoři jsou voleni pro jejich znalosti a odbornost v konkrétním odvětví, a Vy se tak můžete spolehnout na to, že rozumí environmentálním problémům, kterým čelíte, a rozpoznají příležitosti Vám otevřené, ať již působíte v jakémkoliv odvětví.

Váš podnik pomáhá společnosti LR pomáhat ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci Lloyd’s Register Foundation, charitativní fond podporující vědecký a technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. To všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: Společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa.

Chcete získat více informací o této službě?

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LR pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?