Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Přehled

V našem technikou zaplněném světě je nezbytné chránit údaje Vaší společnosti i zákazníků. Implementace systému managementu bezpečnosti informací a certifikace dle ISO 27001 zajistí, že budete mít zavedeny procesy a postupy na ochranu Vašich informací a budete schopni čelit hrozbám kybernetických útoků na Vaši organizaci.

Přínosy ISO 27001

Ochrana Vašich údajů a pověst

Certifikací dle ISO 27001 prokazujete Vašim zainteresovaným stranám, že používáte systematický přístup k řízení bezpečnosti Vašich informací založený na řízení rizik. Implementací efektivních kontrolních prostředků pro zajištění bezpečnosti informací bude Vaše organizace moci nepřetržitě vyhodnocovat rizika a hrozby a provádět příslušná opatření k jejich odvrácení. 

Buďte o krok napřed

K získání certifikace dle ISO 27001 budete muset splnit požadavky platných předpisů, jako například obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). To má pozitivní vliv na řízení rizik a vedení podniku. Ukazujete tak svým zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, že používáte kontrolní prostředky a postupy na ochranu jejich údajů založené na prevenci prolomení ochrany.

Konkurenční výhoda

Certifikace dle ISO 27001 od společnosti LR poskytuje veřejné a nezávislé osvědčení Vaší schopnosti, což Vám poskytuje konkurenční výhodu při účasti ve veřejných soutěžích a zajišťuje Vám pozici důvěryhodného dodavatele.

Potřebujete pomoci s ISO 27001?

Pokud chcete získat certifikaci dle ISO 27001, můžeme Vám pomoci. Jako přední globální poskytovatel certifikace systémů managementu bezpečnosti informací, Vám můžeme pomoci s implementací standardu ISO 27001 prostřednictvím školení a rozdílové analýzy.

Proč s námi spolupracovat?

Akreditovaná certifikace

Byli jsme prvním certifikačním orgánem akreditovaným britským národním akreditačním orgánem UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Pokud si zvolíte společnost Lloyd's Register, zajistíte si spolupráci s organizací s dlouhou historií a prověřenými schopnostmi v oblasti auditu dle ISO 27001.

Rozsah naší akreditace pokrývá jakoukoliv organizaci v jakémkoliv průmyslovém odvětví, díky čemuž se můžete spolehnout na naši technickou zdatnost a a odborné znalosti při auditu.

Odborné znalosti

Naši auditoři jsou kvalifikovanými odborníky se zkušenostmi v oblasti bezpečnosti informací a IT, kteří jsou vybíráni podle potřeb Vaší firmy tak, abychom zajistili provedení komplexního auditu Vašeho systému.

Naším úkolem je posoudit, jak Vaše organizace plní požadavky standardu ISO 27001, ale náš přístup je mnohem širší: hledáme také potenciál průlomových myšlenek. Tento pragmatický přístup garantuje pozitivní dopad na Vaši organizaci – dnes i v budoucnu.

Pomoc ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci Lloyd’s Register Foundation, charitativní fond podporující vědecký a technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. Tohle všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: Společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa.

Chcete získat více informací o této službě?

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LR pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?