Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 45001 Occupational Health & Safety

Zlepšete své postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ISO 45001 Vám pomáhá minimalizovat rizika a zlepšit výkonnost Vaší organizace prostřednictvím bezpečného pracovního prostředí a zdravějších zaměstnanců.

Harness Hooks
Zjistěte více o této službě

Přehled

Rozrůstající se globální obchodování s sebou nese nové výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, což vede k potřebě mezinárodního standardu systémů managementu BOZP, aby bylo možné stanovit globální referenční úroveň a zvýšit laťku bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Cílem standardu ISO 45001, zveřejněného 12. března 2018, je pomoci organizacím prokázat svůj závazek vytvořit bezpečné pracovní prostředí a posílit firemní renomé u zákazníků i zaměstnanců.

Organizace certifikované dle OHSAS 18001 budou mít tři roky na přechod na nový standard, který zavádí rámec použitelný napříč dodavatelským řetězcem tak, aby vytvořil kulturu zdraví a bezpečnosti, která bude neustále zlepšovat Vaši výkonnost v oblasti BOZP. Nový standard pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci představuje pro organizace příležitost sladit svůj systém managementu BOZP se svým strategickým záměrem nebo zavést systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem zlepšit procesy a výkonnost v oblasti BOZP.

 

Přínosy ISO 45001

Zdravější a bezpečnější pracovní prostředí

Standard ISO 45001:2018 se zaměřuje na snížení odhadovaného počtu 2,78 milionů úmrtí a 374 milionů zranění v souvislosti s výkonem práce, ke kterým podle Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, ILO) každoročně dochází, a vybízí tak k zapojení zaměstnanců ve snaze zabránit nehodám a nemocem a zlepšit kvalitu života.

Zvyšte produktivitu, co nejvíce

Řiďte vyvíjející se rizikové profily prostřednictvím systematického procesu tak, abyste zachovali zdravé pracovní prostředí, které Vám pomůže minimalizovat prostoje a optimalizovat každodenní výstupy.

Mezinárodně uznáván

Standard ISO 45001 zvedá laťku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nastavuje nové kritérium, které poskytuje dodavatelům konkurenční výhodu při získávání globálních kontraktů.

Jednoduchá integrace

Standard ISO pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je v souladu s přílohou Annex SL – High Level Structure, stejně jako standard ISO 9001:2015 (systémy managementu kvality) a ISO 14001:2015 (systémy environmentálního managementu); prostřednictvím jednodušších kontrolních prvků systémů managementu můžete integrovat do širšího „systému managementu podniku“.

Potřebujete pomoci s ISO 45001?

ISO 45001 je vhodná pro organizace všech velikostí, odvětví či místa působení. Ať už máte zavedený systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který chcete převést na standard ISO 45001, nebo pokud zavádíte systém poprvé, jsme si vědomi, že každá organizace a její systém managementu BOZP jsou jedinečné. S více než 30letou zkušeností v oblasti školení, rozdílové analýzy, auditování a certifikace s Vámi budeme spolupracovat tak, abychom Vám zajistili správnou podporu.

Proč s námi spolupracovat?

Zaměřeno na jistotu

Každý problém vždy s analytickou přesností důkladně prozkoumáme, nevynecháme žádnou část, zodpovíme všechny otázky, tak abychom učinili přesné závěry.

Odborné znalosti

Auditoři společnosti LR jsou vyhlášení svou odborností, mluví Vašim jazykem a rozumí rizikům BOZP ve Vašem odvětví.  Techničtí odborníci společnosti LR se podíleli na vývoji standardu ISO 45001 a Martin Cottam, technický ředitel skupiny pro kvalitu, je předsedou ISO/TC 283 – technické komise organizace ISO v oblasti systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – takže se můžete spolehnout, že naši auditoři mají důkladné znalosti ohledně požadavků standardu, o které se s Vámi v průběhu auditu podělí.

Váš podnik pomáhá společnosti LR pomáhat ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci Lloyd’s Register Foundation, charitativní fond podporující vědecký a technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. To všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: Společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa.

Chcete získat více informací o této službě?

Zjistěte více o této službě

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?