Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Kontaktujte nás

Jsme zde, abychom pomáhali.

Chcete-li nás kontaktovat, vyhledejte některou z našich poboček. Chcete-li nám poskytnout zpětnou vazbu, můžete tak učinit prostřednictvím níže uvedené sekce.

 • Kontaktujte oddělení certifikace

 • Kontaktujte oddělení Marine

 • Kladná hodnocení a pochvaly

  We welcome the opportunity to recognise our colleagues and teams who have exceeded your expectations in the delivery of our services.

  Tell us about it
  (For details of how we collect and use your personal information please refer to our Privacy notice)

 • Připomínky a stížnosti

  We always do our best to meet the needs of our customers. But sometimes things can go wrong - or we can fall short of our own high standards. If this happens we need to know so we have an opportunity to put things right and improve the service we offer in the future.

  Tell us what went wrong 
  (For details of how we collect and use your personal information please refer to our Privacy notice)

 • Veřejné stahování výrobku z trhu (Product recall)

  Svůj produktový stažení / stažení můžete nahlásit prostřednictvím našeho webu. U řady certifikačních standardů je povinné hlásit, kdy vaše organizace provádí stažení produktu.

  Pokud je vaše organizace certifikována systémem řízení bezpečnosti potravin LR, musíte nám nahlásit stažení produktu. Pomocí níže uvedeného oznamovacího formuláře můžete rychle a snadno nahlásit stažení produktu.

  Vyplňte prosím celý formulář v angličtině, včetně stručného popisu stahování. Vaše oznámení odvolání bude zasláno vedoucímu auditorovi, který auditoval Vaši firmu. Auditor vás bude kontaktovat a zkoumat situaci na základě informací, které jste poskytli. Na základě těchto informací musí LR zvážit, zda je nutné provést mimořádnou návštěvu ve Vaší organizaci.
  S přihlédnutím k požadavkům norem a požadavkům státních orgánů nás prosím informujte co nejdříve. Kromě toho, že informujete nás, máte také za povinnost informovat místní úřady a/nebo další články v dodavatelsko-odběratelském řetězci.
  Upozorňujeme, že společnost LR není odpovědná za provedení stahování z trhu. Prosím, nepoužívejte formulář na stažení výrobku na našich webových stránkách v případě, že provádíte testové stahování výrobků z trhu.

  Definice:
  • Veřejné stahování výrobku z trhu (Product recall): Jakákoliv akce zaměřená na dosažení vrácení nebezpečného výrobku, který již byl dodán nebo poskytnut spotřebitelům výrobcem nebo distributorem. Toto zahrnuje i veřejné informování konzumentů, co dělat s výrobkem (např. nekonzumovat výrobek a vrátit jej nebo zlikvidovat).
  • Neveřejné stahování výrobku z trhu (Product withdrawal): Jakákoliv akce zaměřená na zabránění distribuce, vystavování a nabízení výrobku nebezpečného pro spotřebitele. Obvykle se jedná o stažení výrobku z distribučního řetězce (sklady, obchody) bez informování koncových spotřebitelů.

 • Kariéra

  Join our talent community to be kept informed of the latest opportunities from across the Lloyd's Register group.

  Visit https://jobs.lr.org/

              Number ICO: 61378721

              VAT Registration Number: CZ 61378721

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?