Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Lloyd’s Register bere bezpečnost osobních údajů velmi vážně a vždy usiluje o zajištění jejich ochrany.

Jaký je účel tohoto Prohlášení o ochraně soukromí?

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je poskytnout Vám srozumitelné vysvětlení, jak shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje během Vaší interakce s námi a Vašich práv ve vztahu k Vašim osobním údajům.

Kdo je společnost Lloyd's Register?

„Lloyd’s Register“ označuje mezinárodní skupinu společností vlastněnou organizací Lloyd’s Register Group Limited (identifikační číslo ve Spojeném království 08126909), kterou dále vlastní nadace Lloyd’s Register Foundation (charitní číslo ve Spojeném království 1145988 a identifikační číslo ve Spojeném království 07905861).

Jak lze kontaktovat společnost Lloyd’s Register?

Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo našeho používání Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

  • e-mail: dataprotection@lr.org;
  • adresa: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK; nebo
  • telefon: +44 20 7423 1724.
Jaké osobní údaje shromažďuje společnost Lloyd’s Register?

Společnost Lloyd’s Register o vás shromažďuje pouze základní osobní údaje (jako jméno, e-mailovou adresu a základní kontaktní údaje – a některé další informace, které se rozhodnete poskytnout), a to pouze následujícími způsoby:

  • Informace, které sami poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, písemně, telefonicky, na našich událostech nebo jinými způsoby;
  • Informace, které získáme z Vaší interakce s našimi webovými stránkami a/nebo službami.

Nebudeme po Vás žádat a nezamýšlíme získat o vás jakékoliv citlivé osobní údaje.

Proč společnost Lloyd’s Register shromažďuje osobní údaje?

Společnost Lloyd’s Register potřebuje znát vaše základní osobní údaje, aby mohla odpovědět na vaše požadavky a aby vám mohla poskytnout informace související s našimi službami (jako zpravodaje, průmyslové novinky, informace o našich produktech a službách, pozvánky na události, dotazníky, marketingové průzkumy atd.), k jejichž zasílání jste dali souhlas nebo které souvisí s produkty a službami společnosti Lloyd’s Register, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat. Vaše osobní údaje nepoužijeme k žádnému jinému účelu.

Prostřednictvím souborů cookie společnost Lloyd’s Register získává informace o vašem používání našich webových stránek. Činíme tak, abychom vám mohli umožnit přizpůsobené používání stránek a společně s informacemi od dalších uživatelů zlepšit obsah, rozvržení a funkčnost našich webových stránek. Další podrobnosti jsou uvedeny v našich Zásadách používání souborů cookie.

Jak jsou vaše osobní údaje chráněny?

Společnost Lloyd’s Register bude uchovávat vaše osobní údaje v bezpečí s použitím patřičných technických a organizačních opatření a nevyzradí vaše osobní údaje nikomu mimo naši vlastní skupinu ani žádné osobě či entitě mimo Spojené království a/nebo Evropskou unii, kromě případů a v rozsahu: (i) nezbytných pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně soukromí a (ii) kde se nejprve sama přesvědčí, že jsou použity patřičné zabezpečovací prostředky, aby takové údaje byly nadále uchovávány a používány v souladu s tímto prohlášením a obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU 2016/679).

K zajištění provozu našich webových stránek využíváme služeb poskytovatelů, jako je webhosting a sledování funkčnosti, přičemž někteří z těchto poskytovatelů budou zpracovávat vaše osobní údaje v rámci služeb, které nám poskytují. Zajistíme, aby tito poskytovatelé služeb dodržovali pravidla uvedená v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

Jak dlouho uchovává společnost Lloyd’s Register osobní údaje?

Společnost Lloyd’s Register bude vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, pokud není delší uchovávání požadováno zákonem.

Jaká máte zákonná práva?

Ve vztahu k osobním údajům máte řadu zákonných práv, mezi která patří:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich kopírování;
  • právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
  • právo nechat své osobní údaje odstranit;
  • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů společností Lloyd’s Register nebo vznesení námitky;
  • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s naším zpracováním (včetně práva kdykoliv odvolat souhlas s komunikací, a to kontaktováním prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně soukromí nebo zaškrtnutím odhlašovacího odkazu v e-mailech, které od nás dostáváte).

Chcete-li uplatnit kterékoliv vaše právo, kontaktujte nás. Na veškeré výzvy uplatňující vaše práva odpovíme do jednoho měsíce od jejich obdržení, pokud požadavek nebude příliš složitý nebo nezahrnuje velký objem dat, v takovém případě odpovíme do tří měsíců.

Jaký je přístup v případě návštěvníků poboček společnosti Lloyd’s Register?

Pokud navštívíte některou naši pobočku, můžeme si od vás vyžádat pouze základní osobní údaje (jak je uvedeno výše v tomto Prohlášení o ochraně soukromí) a pouze pro účely zajištění bezpečnosti zařízení. Při návštěvě našich poboček vás můžeme požádat o přihlášení a následné odhlášení a v průběhu návštěvy můžete být požádání, abyste nosili návštěvní visačku. Některé naše pobočky mohou být vybaveny vnitřním televizním okruhem (CCTV) pro účely zajištění bezpečnosti zařízení.

Jak můžete podat stížnost?

Máte-li stížnost ohledně způsobu, jakým společnost Lloyd’s Register naložila s vašimi osobními údaji, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lloyd’s Register použitím výše uvedených kontaktních údajů.

Máte zákonné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro společnost Lloyd’s Register je příslušným dozorovým orgánem úřad Information Commissioner’s Office ve Spojeném království (chcete-li podat stížnost nebo nahlásit obavy, můžete tak učinit na stránkách https://ico.org.uk/concerns).

Provádí společnost Lloyd’s Register aktualizaci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí?

Společnost Lloyd’s Register může čas od času bez předchozího informování změnit obsah tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Občas byste měli toto Prohlášení o ochraně soukromí zkontrolovat, abyste byli obeznámeni s nejnovější verzí, která bude v platnosti, kdykoliv navštívíte naše webové stránky. Poslední aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně soukromí proběhla dne 12. června 2018.

 

Chcete se na nás obrátit?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?