Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Lloyd’s Register bere bezpečnost osobních údajů velmi vážně a vždy usiluje o zajištění jejich ochrany.

Jaký je účel tohoto Prohlášení o ochraně soukromí?

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je poskytnout Vám srozumitelné vysvětlení, jak shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje během Vaší interakce s námi a Vašich práv ve vztahu k Vašim osobním údajům.

Kdo je společnost Lloyd's Register?

„Lloyd’s Register“ nebo „LR“ označuje mezinárodní skupinu společností vlastněnou organizací Lloyd’s Register Group Limited (identifikační číslo ve Spojeném království 08126909), kterou dále vlastní nadace Lloyd’s Register Foundation (charitní číslo ve Spojeném království 1145988 a identifikační číslo ve Spojeném království 07905861). Mimo jiné zahrnuje společnosti Lloyd's Register EMEA, Lloyds Register Asia, Lloyd's Register Group Services Limited, Lloyd's Register Americas Inc., Lloyd's Register Inspection Limited, Lloyd's Register Quality Assurance Limited, které zajišťují hlavní provozní služby v rámci skupiny LR nebo profesionální služby prostřednictvím obchodních provozů LR.

Jaké osobní údaje shromažďuje společnost Lloyd’s Register?

LR o Vás shromažďuje pouze základní osobní údaje (jako jméno, e-mailovou adresu, přímé telefonní číslo do práce, zaměstnavatele a další základní kontaktní údaje – a některé další informace, které se rozhodnete poskytnout), a to pouze následujícími způsoby:

 • Informace, které sami poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, písemně, telefonicky, na našich událostech nebo jinými způsoby;
 • Informace, které získáme z Vaší interakce s našimi webovými stránkami, službami a/nebo sociálními platformami, které LR používá.
 • LR získává kontaktní údaje prostřednictvím vybraných třetích stran.

Nebudeme žádat a nezamýšlíme získat o Vás jakékoliv citlivé osobní údaje pro účely běžného zpracování dotazů, koresponcence, správy vztahů či marketingu.

U služeb BOPAS o Vás LR shromažďuje osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa a kontaktní údaje (soukromé nebo pracovní):

 • Informace, které sami poskytnete prostřednictvím webových stránek BOPAS, formulářů žádostí požadovaných pro tuto službu a dalších interakcí, jak je uvedeno výše.

U Služeb školení zákazníků o Vás LR shromažďuje osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa a kontaktní údaje (soukromé nebo pracovní), zvolené školení, docházka, dosažená úroveň:

 • Informace, které sami poskytnete prostřednictvím našeho specializovaného portálu školení a dalších interakcí, jak je uvedeno výše.

Pro marketingové účely a pro účely budování vztahů s klienty společnost LR využívá své oprávněné obchodní zájmy při zpracování Vašich osobních údajů k udržení a zlepšení stávajících a trvalých vztahů s klienty, které s Vámi a Vaší organizací udržuje, což může zahrnovat kontaktování Vás s žádostí o zpětnou vazbu v reálném čase k našim službám či výzkum/průzkum k aktuální nabídce.

LR Vám nebude zasílat elektronické marketingové materiály, pokud jste k tomu neposkytli souhlas. Náš marketingový systém Vám umožňuje kdykoli nastavit své volby a odhlásit se od zasílání marketingových materiálů.

Osobní údaje ke konkrétním obchodním aktivitám: Pokud využíváte různé služby poskytované prostřednictvím provozů LR, můžete být požádáni o poskytnutí dalších osobní údajů v souladu s požadavky daných služeb, regulačního orgánu akreditačního systému či vnitrostátnchí regulačních předpisů, podle kterých LR pracuje. Podrobnosti o rozsahu zpracování osobních údajů budou k dispozici online v Prohlášení o ochraně soukromí společnosti. Odkaz na Prohlášení o ochraně soukromí společnosti bude poskytnut prostřednictvím příslušných formulářů a korespondence pro danou službu nebo produkt.

Jak je to v případě návštěvy na pobočkách LR?

Pokud navštívíte některou naši pobočku, můžeme si od Vás vyžádat pouze základní osobní údaje (jak je uvedeno výše v tomto Prohlášení o ochraně soukromí) a pouze pro účely zajištění bezpečnosti zařízení. Při návštěvě našich poboček Vás můžeme požádat o přihlášení a následné odhlášení a v průběhu návštěvy můžete být požádání, abyste nosili návštěvní visačku. Některé naše pobočky mohou být vybaveny vnitřním televizním okruhem (CCTV) pro účely zajištění bezpečnosti zařízení.

Proč LR shromažďuje osobní údaje?

LR potřebuje znát Vaše základní osobní údaje, aby mohla odpovědět na Vaše požadavky (např. prostřednictvím našich webových stránek nebo platforem sociálních sítí) a aby Vám mohla poskytnout informace související s našimi službami (jako zpravodaje, průmyslové novinky, informace o našich produktech a službách, pozvánky na události, dotazníky, marketingové průzkumy atd.), k jejichž zasílání jste dali souhlas (zsškrtnutím příslušného políčka) nebo které souvisí s produkty a službami společnosti Lloyd’s Register, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat.

Údaje shromážděné prostřednictvím Vaší interakce s námi prostřednictvím telefonních, e-mailových a platforem digitálních médií (např. LinkedIn, Go-To Webinar) lze použít pro získávání kontaktů, řízení vztahů a vyřizování obecných dotazů ke službám/produktům.

Vaše osobní údaje nepoužijeme k žádnému jinému účelu, než jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

LR získává informace o Vašem používání našich webových stránek prostřednictvím souborů cookie. Činíme tak, abychom Vám mohli umožnit přizpůsobené používání stránek a společně s informacemi od dalších uživatelů zlepšit obsah, rozvržení a funkčnost našich webových stránek. Další podrobnosti jsou uvedeny v našich Zásadách používání souborů cookie.

Jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?

LR bude uchovávat Vaše osobní údaje v bezpečí s použitím patřičných technických a organizačních opatření a nevyzradí Vaše osobní údaje nikomu mimo naši vlastní skupinu ani žádné osobě či entitě mimo Spojené království a/nebo Evropskou unii, kromě případů a v rozsahu: (i) nezbytných pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně soukromí a (ii) kde se nejprve sama přesvědčí, že jsou použity patřičné zabezpečovací prostředky, aby takové údaje byly nadále uchovávány a používány v souladu s tímto prohlášením a obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU 2016/679).

K zajištění provozu našich webových stránek, jako je webhosting a systém dotazování, a databáze správy vztahů s klienty (SalesForce and Pardot) využíváme služeb poskytovatelů, na jejichž systémech LR ukládá údaje. K zajištění provozu našich webových stránek využíváme služeb poskytovatelů, jako je webhosting a sledování funkčnosti, přičemž Někteří z těchto poskytovatelů budou zpracovávat Vaše osobní údaje v rámci služeb, které společnosti LR poskytují, jako jsou například Služby školení zákazníků nabízené prostřednictvím prostředí iLearning poskytovaného společností Seertech. Zajistíme, aby tito poskytovatelé služeb dodržovali pravidla uvedená v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

Jak dlouho LR uchovává osobní údaje?

LR bude Vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, pokud není delší uchovávání požadováno zákonem. Tato doba uchovávání bude určena povahou Vaší interakce s LR, Vašeho požadavku a pokračujícího zajišťování služeb prostřednictvím našich provozů. Kdykoli můžete zadat požadavek, aby LR nezpracovávala Vaše údaje. Učiníte tak prostřednictvím možností v Centru předvoleb nebo odkazu v marketingové komunikaci.

Jaká máte zákonná práva?

Ve vztahu k osobním údajům máte řadu zákonných práv, mezi která patří:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich kopírování;
 • právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
 • právo nechat své osobní údaje odstranit;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů ze strany LR nebo vznesení námitky k tomuto zpracovávání;
 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s naším zpracováním (včetně práva kdykoliv odvolat souhlas s komunikací, a to kontaktováním prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně soukromí nebo zaškrtnutím odhlašovacího odkazu v e-mailech, které od nás dostáváte).

Chcete-li uplatnit kterékoliv Vaše právo, kontaktujte nás. Na veškeré výzvy uplatňující Vaše práva odpovíme do jednoho měsíce od jejich obdržení, pokud požadavek nebude příliš složitý nebo nezahrnuje velký objem dat, v takovém případě odpovíme do tří měsíců.

Jak lze kontaktovat LR?

Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo našeho používání Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 • e-mail: dataprotection@lr.org;
 • adresa: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS; nebo
 • telefon: +44 20 7423 1724.

Jak můžete podat stížnost?

Máte-li stížnost ohledně způsobu, jakým společnost LR naložila s Vašimi osobními údaji, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti LR použitím výše uvedených kontaktních údajů.

Máte zákonné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro LR je příslušným dozorovým orgánem úřad Information Commissioner’s Office ve Spojeném království (chcete-li podat stížnost nebo nahlásit obavy, můžete tak učinit na stránkách https://ico.org.uk/concerns/).

Provádí LR aktualizaci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí?

LR může čas od času bez předchozího informování změnit obsah tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Občas byste měli toto Prohlášení o ochraně soukromí zkontrolovat, abyste byli obeznámeni s nejnovější verzí, která bude v platnosti, kdykoliv navštívíte naše webové stránky. Poslední aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně soukromí proběhla v lednu 2021.

Chcete se na nás obrátit?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?