Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Kurz je přínosný pokud…

 • Jste na pozici pracovníka (nebo se na tuto pozici připravujete) ve které budete vykonávat praktické činnosti spojené s BOZP a PO.
 • Pro svou práci potřebujete znát požadavky, které určuje legislativa v oblasti BOZP a PO.
 • Chystáte se na integraci legislativních požadavků BOZP a PO do systému managementu ve vaší organizaci.
 • Z posledního auditu Inspektorátu bezpečnosti práce ve vaší firmě vyplynula řada nedostatků a vy potřebujete navrhnout a provést řadu nápravných opatření k jejich odstranění.

Co se naučíte…

 • Získáte přehled zákonných povinností pro oblast BOZP a PO.
 • Dozvíte se, jaké druhy školení pro různé funkce musíte v oblasti BOZP a PO provádět.
  • dělnické profese, vedoucí zaměstnanci, techničtí pracovníci (BOZP a PO)
  • požární hlídky, preventisté (PO).
 • Dozvíte se jakou dokumentaci v oblasti BOZP a PO musíte udržovat a jak ji vytvářet.
 • Budete vědět, jaké kontrolní činnosti budete muset provádět a jak je dokumentovat
  roční prověrky BOZP
  • preventivní kontroly PO pracoviště - zvýšené a vysoké požární nebezpečí
  • Lékařské prohlídky – vstupní, periodické, mimořádné a výstupní kontroly
  • Kontroly pracoviště lékařem PLP.
 • Budete mít přehled o právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatele.
 • Budete umět kategorizovat práce a rizikové faktory pracoviště.
 • Naučíte se řídit rizika BOZP a stanovit opatření proti předcházení rizikům.
 • Bude vám představena norma OHS ISO 45001 a poznáte, jaké přínosy ze zavedení systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví můžete očekávat.
 • Na praktických příkladech se seznámíte, jakou péči musíte věnovat různým technickým zařízením (vysokozdvižné vozíky, jeřáby, zdvihací a vázací zařízení, osobní vozidla aj.).
 • Získáte základní představu o bezpečném nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a odpady.
 • Dozvíte se, jak projednávat otázky BOZP s odbory a úřady.
 • Diskuzí se zkušeným lektorem s bohatou praxí a ostatními účastníky kurzu si budete vyměňovat řadu praktických zkušeností z oblasti BOZP a PO.
 • Vaší přítomností na kurzu a aktivní účastí v průběhu získáte osvědčení o absolvování kurzu.

Co byste měli znát…

 • Základní povědomí o BOZP a PO ve vaší organizaci bude vaší výhodou, ale není podmínkou pro účast na tomto kurzu.

Ascend - školení z Lloyd's Register

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

 • Připravujeme se na ISO 45001
 • Interní auditor ISO 45001
 • Analýza a řízení rizik v systému managementu
 • Projektové řízení

Rozsah kurzu

2 den (9:00 – 17:00)

Cena

5 980 Kč/ účastník

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály, certifikát pro absolventy, občerstvení a oběd.

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Osvědčení:

Všem účastníkům je vystaveno Osvědčení LR potvrzující absolvování kurzu. Osvědčení zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost osvědčení není časově omezena.

Mám zájem o školení

Typ kurzu

 • Firemní

Momentálně nemáme vypsané žádné termíny. V případě Vašeho zájmu o tento kurz se na nás prosím obraťte.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?