Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od

CZK8490


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Firemní
 • Virtuální

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity ve vaší firmě, která zavádí, nebo má již zaveden systém managementu kvality podle AS9100.
 • Provádíte interní audity, ale ještě jste neměli žádné školení interních auditorů.
 • Plánujete provádět interní audity podle AS 9100 u vašich dodavatelů z leteckého průmyslu.

Co se naučíte…

 • Naučíte se provádět audity v souladu s aktuální normou ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky AS9100 a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Pochopíte roli managementu při zadávání auditu a roli auditora při vlastní realizaci auditu.
 • Naučíte využívat dostupných zdrojů pro naplánování auditu s ohledem na kompetence auditorů.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění a využívat příležitosti k zefektivnění auditu.
 • Naučíte se správně komunikovat s auditovanými tak, aby byl audit chápán jako zdroj informací potřebných ke zlepšování procesů vašeho systému managementu.
 • Budete schopni rozlišit podstatné od méně podstatného s ohledem na cíl auditu a požadavky zákazníka.
 • Naučíte se provádět záznamy z auditu tak, aby byly srozumitelné pro auditovanou stranu i vaše kolegy z týmu auditorů.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska projevu možných rizik, pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy než je QMS, jako jsou např. EMS (požadavky ISO 14001) nebo BOZP (ISO 45001) anebo v integrovaných systémech managementu.
 • První den kurzu je věnován stručnému představení požadavků normy AS9100.

Co byste měli znát…

 • Měli byste mít základní povědomí o systému managementu kvality ve vaší organizaci a požadavcích normy AS9100 rev. D.
 • Mít obecné povědomí o:
  • politice kvality a cílech ve vaší organizaci QMS AS9100
  • procesním řízení
  • výsledcích auditů druhou a třetí stranou ve vaší organizaci.
 • Mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou:
  • etické chování
  • komunikační dovednosti
  • schopnost naslouchat druhým
  • samostatnost
  • respekt k auditovaným.

Školení LR

S Lloyd's Register se můžete učit způsobem, který vám vyhovuje. Nabízíme školení v různých formách, od firemních školení ve vaší společnosti až po virtuální školení. Zjistěte více o Ascend  - školení Lloyd's Register.

Může Vás zajímat…

Časový rozsah kurzu

2 dny (9:00 – 17:00)

Cena

8 490 Kč/ účastník 

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály, certifikát pro absolventy, občerstvení a oběd.

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Druh osvědčení

Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Interního auditora AS9100:2016 potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. Certifikát zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost certifikátu není časově omezena.

Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od

CZK8490


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Firemní
 • Virtuální

Prezenční výuka

Poskytováno jedním z našich odborných školitelů.

29 říj - 30 říj 2020

Praha

 • CZK8490 bez DPH

16 pro - 17 pro 2020

Praha

 • CZK 8490 bez DPH
Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?