Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od

CZK9500


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Firemní
 • Virtuální

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity EMS ve vaší firmě podle ISO 14001.
 • Provádíte interní audity EMS, ale ještě jste neměli žádné školení interních auditorů.
 • Plánujete provádět interní audity EMS u vašich dodavatelů.

Co se naučíte…

 • Interpretovat požadavky ISO 14001 s ohledem na systém environmentálního managementu ve vaší organizaci.
 • Naučíte se provádět audity v souladu s ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky ISO 14001 a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Naučíte využívat dostupných zdrojů pro naplánování auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.
 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.
 • Naučíte se správně komunikovat s auditovanými tak, aby byl audit chápán jako zdroj informací potřebných ke zlepšování procesů vašeho systému environmentálního managementu.
 • Budete schopni rozlišit podstatné od méně podstatného s ohledem na cíl auditu.
 • Naučíte se provádět záznamy z auditu tak, aby byly srozumitelné pro auditovanou stranu i vaše kolegy z týmu auditorů.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska projevu možných rizik, pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy než je EMS, jako jsou např. QMS (požadavky ISO 9001) nebo OHS (ISO 45001) anebo v integrovaných systémech managementu.
 • První den kurzu je věnován stručnému přehledu požadavků ISO 14001.

Co byste měli znát…

 • Měli byste mít základní povědomí o systému managementu kvality ve vaší organizaci.
 • Mít základní povědomí o termínech:
  • co je to proces
  • cyklus PDCA
  • riziko/příležitosti
  • uchovávané a udržované dokumentované informace
  • neshoda a nápravné opatření.
 • Mít obecné povědomí o: 
  • systému environmentálního managementu ve vaší organizaci
  • politice a cílech EMS ve vaší organizaci
  • legislativních požadavcích, které se týkají ochrany životního prostředí
  • auditech druhou a třetí stranou ve vaší organizaci a o výsledcích těchto auditů týkajících se EMS.
 • Mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou:
  • etické chování
  • komunikační dovednosti
  • schopnost naslouchat druhým
  • samostatnost
  • respekt k auditovaným.

Školení LR

S Lloyd's Register se můžete učit způsobem, který vám vyhovuje. Nabízíme školení v různých formách, od firemních školení ve vaší společnosti až po virtuální školení. Zjistěte více o Ascend  - školení Lloyd's Register.

Může Vás zajímat…

Rozsah kurzu

3 dny (9:00 – 17:00)

Cena

11 900 Kč/ účastník

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály, certifikát pro absolventy, občerstvení a oběd.

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu

Osvědčení

Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Interního auditora EMS (ČSN ISO 14001:2015) potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. Certifikát zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost certifikátu není časově omezena.

Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od

CZK9500


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Firemní
 • Virtuální

Prezenční výuka

Poskytováno jedním z našich odborných školitelů.

2 pro - 4 pro 2020

Praha

 • CZK 11900 bez DPH

24 úno - 26 úno 2021

Praha

 • CZK 11900 bez DPH

5 kvě - 7 kvě 2021

Praha

 • CZK 11900 bez DPH

Virtuální kurzy

Zúčastněte se kurzu odkudkoliv.

2 pro - 4 pro 2020

Online

 • CZK9500 bez DPH
Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?