Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od

Kč11900


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Firemní

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity ve vaší firmě, která zavádí nebo má již zaveden systém managementu kvality podle ISO/TS 22163:2017 a máte již absolvovaný kurz interního auditora QMS ISO 9001.
 • Běžně provádíte interní audity QMS podle ISO 9001, máte praxi z oboru, ale ještě jste neměli žádné školení interních auditorů.
 • Plánujete provádět interní audity podle ISO/TS 22163:2017 u vašich dodavatelů z oblasti železničního průmyslu.

Co se naučíte…

 • Seznámíte se především s požadavky, které jsou nad rámec požadavků ISO 9001 a týkají se jen oblasti železničního průmyslu.
 • Pochopíte, na jakých zásadách je systém managementu kvality pro železniční průmysl založen a jak se tyto zásady promítají do požadavků normy ISO/TS 22163.
 • Pochopíte požadavky ISO/TS 22163 jejich vzájemné propojení.
 • Získáte základní představu o tom, jak určovat rizika vaší organizace a jednotlivých procesů v kontextu celé firmy i jednotlivých procesů s ohledem na splnění požadavků ISO/TS 22163.
 • Naučíte se provádět audity v souladu s aktuální normou ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky ISO/TS 22163:2017 a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Pochopíte roli managementu při zadávání auditu a roli auditora při vlastní realizaci auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění a využívat příležitosti k zefektivnění auditu.
 • Budete schopni rozlišit podstatné od méně podstatného s ohledem na cíl auditu a požadavky zákazníka.
 • Naučíte se provádět záznamy z auditu tak, aby byly srozumitelné pro auditovanou stranu i vaše kolegy z týmu auditorů.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska projevu možných rizik, pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy, než je QMS, jako jsou např. EMS (požadavky ISO 14001) nebo BOZP (ISO 45001) a nebo v integrovaných systémech managementu.
 • Vaší docházkou na kurzu, aktivní účastí v průběhu a závěrečným písemným testem získáte certifikát k prokázání kompetencí interního auditora QMS ISO/TS 22163.

Co byste měli znát…

 • Výhodou je základní povědomí o systému managementu kvality ve vaší organizaci a znalost požadavků normy ISO 9001, které ISO/TS 22163 rozšiřuje.
 • Měli byste mít alespoň minimální zkušenosti z praxe interního auditora QMS ISO 9001.
 • Mít obecné povědomí o:
  • politice kvality a cílech ve vaší organizaci týkajících se ISO/TS 22163:2017
  • procesním řízení
  • výsledcích auditů druhou a třetí stranou ve vaší organizaci.
 • Mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou
  • etické chování
  • komunikační dovednosti
  • schopnost naslouchat druhým
  • samostatnost
  • respekt k auditovaným.

Školení LR

S Lloyd's Register se můžete učit způsobem, který vám vyhovuje. Nabízíme školení v různých formách, od firemních školení ve vaší společnosti až po virtuální školení. Zjistěte více o Ascend  - školení Lloyd's Register.

Může Vás zajímat…

Časový rozsah kurzu

3 dny (9:00 – 17:00)

Cena

11 900 Kč/ účastník 

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály, certifikát pro absolventy, občerstvení a oběd.

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Druh osvědčení

Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Interního auditora ISO/TS 22163:2017 potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. Certifikát zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost certifikátu není časově omezena.

Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od

Kč11900


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Firemní

Prezenční výuka

Poskytováno jedním z našich odborných školitelů.

24 lis - 26 lis 2020

Praha

 • CZK 11900 bez DPH
 • Garantovaný termín
Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?