Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 9001 Školení

Interní auditor QMS (ISO 9001:2015).

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity ve vaší firmě.
 • Provádíte interní audity, ale ještě jste neměli žádné školení interních auditorů.
 • Plánujete provádět interní audity u vašich dodavatelů.

Co se naučíte…

 • Interpretovat požadavky ISO 9001 s ohledem na systém managementu kvality ve vaší organizaci.
 • Naučíte se provádět audity v souladu s ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky ISO 9001 a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Pochopíte úlohu vedení organizace v organizování auditů a při stanovení cílů auditu
 • Naučíte využívat dostupných zdrojů pro naplánování auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.
 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.
 • Naučíte se správně komunikovat s auditovanými tak, aby byl audit chápán jako zdroj informací potřebných ke zlepšování procesů vašeho systému managementu.
 • Budete schopni rozlišit podstatné od méně podstatného s ohledem na cíl auditu.
 • Naučíte se provádět záznamy z auditu tak, aby byly srozumitelné pro auditovanou stranu i vaše kolegy z týmu auditorů.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska projevu možných rizik, pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy než je QMS - jako jsou např. EMS (požadavky ISO 14001) nebo BOZP (ISO 45001) anebo v integrovaných systémech managementu.
 • Procesní přístup k vedení interního auditu je ve shodě s aktuálním vydáním normy ISO 19011. První den kurzu je věnován stručnému představení požadavků normy ISO 9001.

Co byste měli znát…

 • Měli byste mít základní povědomí o systému managementu kvality ve vaší organizaci.
 • Mít základní povědomí o termínech:
  • co je to proces
  • cyklus PDCA
  • riziko/příležitosti
  • uchovávané a udržované dokumentované informace
  • neshoda a nápravné opatření.
 • Mít obecné povědomí o:
  • systému managementu kvality ve vaší organizaci
  • politice kvality a cílech ve vaší organizaci
  • procesním řízení
  • auditech druhou a třetí stranou ve vaší organizaci.
 • Mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou
  • etické chování
  • komunikační dovednosti
  • schopnost naslouchat druhým
  • samostatnost
  • respekt k auditovaným.

Může Vás zajímat…

 • Auditor jiných systémů managementu
 • Audit zaměřený na rizika
 • Zlepšování procesů
 • Efektivní audit u dodavatele
 • FMEA podle AIAG a VDA
 • Projektové řízení

Časový rozsah kurzu

3 dny (9:00 – 17:00)

Cena

11 900 Kč/ účastník 

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály, osvědčení pro absolventy, občerstvení, a oběd.

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Druh osvědčení

Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Interního auditora QMS (ČSN ISO 9001:2016) potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. Certifikát zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost certifikátu není časově omezena.

Termíny a registrace

4 - 6 bře 2020

25 - 27 bře 2020

22 - 24 dub 2020

10 - 12 čvn 2020

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?