Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od

Kč2590


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Firemní
 • Virtuální
 • eLearning

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity ve vaší firmě.
 • Provádíte interní audity, ale ještě jste neměli žádné školení interních auditorů.
 • Plánujete provádět interní audity u vašich dodavatelů.
Školenie bolo na vysokej úrovni v online režime. Lektor vložil do výkladu aj naše osobné skúseností z praxe, čo prispelo pochopeniu nových vecí. S kurzom som bola veľmi spokojná.

Klára Lobová MPharm.

Business Quality Specialist DACH & QP SK, Johnson & Johnson, s.r.o.

Co se naučíte…

 • Interpretovat požadavky ISO 9001 s ohledem na systém managementu kvality ve vaší organizaci.
 • Naučíte se provádět audity v souladu s ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky ISO 9001 a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Pochopíte úlohu vedení organizace v organizování auditů a při stanovení cílů auditu
 • Naučíte využívat dostupných zdrojů pro naplánování auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.
 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.
 • Naučíte se správně komunikovat s auditovanými tak, aby byl audit chápán jako zdroj informací potřebných ke zlepšování procesů vašeho systému managementu.
 • Budete schopni rozlišit podstatné od méně podstatného s ohledem na cíl auditu.
 • Naučíte se provádět záznamy z auditu tak, aby byly srozumitelné pro auditovanou stranu i vaše kolegy z týmu auditorů.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska projevu možných rizik, pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy než je QMS - jako jsou např. EMS (požadavky ISO 14001) nebo BOZP (ISO 45001) anebo v integrovaných systémech managementu.
 • Procesní přístup k vedení interního auditu je ve shodě s aktuálním vydáním normy ISO 19011. První den kurzu je věnován stručnému představení požadavků normy ISO 9001.

Co byste měli znát…

 • Měli byste mít základní povědomí o systému managementu kvality ve vaší organizaci.
 • Mít základní povědomí o termínech:
  • co je to proces
  • cyklus PDCA
  • riziko/příležitosti
  • uchovávané a udržované dokumentované informace
  • neshoda a nápravné opatření.
 • Mít obecné povědomí o:
  • systému managementu kvality ve vaší organizaci
  • politice kvality a cílech ve vaší organizaci
  • procesním řízení
  • auditech druhou a třetí stranou ve vaší organizaci.
 • Mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou
  • etické chování
  • komunikační dovednosti
  • schopnost naslouchat druhým
  • samostatnost
  • respekt k auditovaným.

Ascend - školení z Lloyd's Register

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

Časový rozsah kurzu

 • Prezenční výuka: 3 dny: 9:00 – 17:00.
 • Virtuální výuka: 4 dny: 8:30 – 14:00
 • Absolvování eLearning kurzu, který je v anglickém jazyce, trvá 3-5 hodin. Záleží na vaší pokročilosti a stylu studia. eLearning kurz navíc neobsahuje seznámení se požadavky standardu ISO 9001:2015.

V ceně je zahrnuto

 • Studijní materiály
 • Osvědčení pro absolventy
 • Občerstvení a oběd (jen v případě prezenční výuky)

Platba

V případě prezenční výuky obdržíte fakturu po skončení kurzu. Pokud se přihlásíte na eLearning kurz, pak vám nejdříve zašleme fakturu a jakmile obdržíme platbu, obdržíte od nás přístupové údaje.

Druh osvědčení

 • Úspěšným absolventům prezenčního kurzu je vystaven Certifikát Interního auditora QMS (ČSN ISO 9001:2016) potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. 
 •  Účastníkům eLearningového kurzu je vystaveno Osvědčení LR potvrzující absolvování kurzu.
 • Certifikáty a osvědčení zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost certifikátu není časově omezena.
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od

Kč2590


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Firemní
 • Virtuální
 • eLearning

Prezenční výuka

Poskytováno jedním z našich odborných školitelů.

20 říj - 22 říj 2021

Praha

 • CZK11900 bez DPH

8 pro - 10 pro 2021

Praha

 • CZK11900 bez DPH

eLearning

Alternativně můžete využít online kurz a školit se vlastním tempem kdykoli vám to vyhovuje.

eLearning

eLearningový kurz v anglickém jazyce

 • CZK 2590 bez DPH

Virtuální kurzy

Zúčastněte se kurzu odkudkoliv.

19 říj - 22 říj 2021

Online

 • CZK11400 bez DPH

7 pro - 10 pro 2021

Online

 • CZK11400 bez DPH
Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?