Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 45001 Školení

ISO 45001:2018 – strategický systém řízení BOZP.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Kurz je přínosný pokud…

 • Pracujete v organizaci, která se chystá zavést OHS podle ISO 45001 nebo která již má zavedený OHSAS 18001 a chcete se seznámit s požadavky, které se týkají také vaší pozice.
 • Jste interním auditorem jiného systému managementu (např. QMS, EMS, EnMS) a chcete se seznámit s požadavky OHS ISO 45001, s cílem auditovat i tyto požadavky.
 • Přemýšlíte o funkci manažera integrovaného systému managementu a chcete získat základní přehled o tom, jak funguje OHS a jaké jsou požadavky normy IS0 45001.
 • Jste na pozici pracovníka, který má starosti oblast managementu kvality a/nebo environmentálního managementu a potřebujete pochopit i jiné systémy řízení, z důvodů jejich integrace do jednoho systému

 

Co se naučíte…

 • Poznáte základní požadavky vyplývající z Annexu SL, které jsou společné pro všechny systémy managementu.
 • Pochopíte, na jakých zásadách je systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založen a jak se tyto zásady promítají do požadavků normy ISO 45001.
 • Pochopíte smysl požadavků ISO 45001 a jejich vzájemné propojení a získáte základní představu o tom, jak splňovat požadavky normy ve vaší organizaci.
 • Pochopíte, jak integrovat požadavky ISO45001 do procesů vaší organizace, aby se staly integrální součástí systému řízení ve vaší organizaci.
 • Pochopíte princip zvažování rizik a využívání příležitostí při plánování a přezkoumávání systému ochrany a zdraví při práci.
 • Zaměříte se více na efektivitu systému ochrany a zdraví při práci než na pouhou shodu s požadavky a budete umět stanovit měřitelná kritéria efektivnosti OHS.
 • Pochopíte pojmy jako je kontext, rizika a příležitosti a efektivita organizace a jejich procesů.
 • Naučíte se využívat cyklus PDCA v rámci plánování OHS a jeho zlepšování.
 • Vaší přítomností na kurzu a aktivní účastí v průběhu získáte osvědčení o absolvování kurzu.

Co byste měli znát…

 • Výhodou je mít základní povědomí o jakémkoliv systému řízení

Může Vás zajímat…

 • Seznámení s požadavky standardů jiných systémů řízení, jako je např. QMS, EMS, EnMS, BCM
 • Seznámení s požadavky standardů specifických pro různé oblasti průmyslu (IATF 18949-automobilový průmysl, železnice ISO/TS22163, letecký průmysl AS 9100, kybernetická bezpečnost ISO/IEC 27001, aj.)
 • Analýza a řízení rizik v systému managementu
 • Připravujeme se na ISO 45001:2018
 • Interní auditor ISO 45001:2018

Časový rozsah kurzu

1 den (9:00 – 17:00)

Cena

4 590 Kč/ účastník

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Druh osvědčení

Všem účastníkům je vystaveno Osvědčení LR potvrzující absolvování kurzu. Osvědčení zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost osvědčení není časově omezena.

Termíny a registrace

19 lis 2019

4 pro 2019

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?